Bankfokus Special, maj 2020

Bankfokus Special, maj 2020

Utbrottet av coronapandemin föranledde en mängd akuta insatser världen över i syfte att hindra såväl smittspridning som en kollaps av ekonomin. För att hänga med i de snabba förändringarna övergick Bankfokus från kvartalsutgivning till löpande publicering av artiklar. Här till vänster har vi samlat dem från april och maj.

I maj intervjuade vi EKN:s generaldirektör Anna-Karin Jatko och riksgäldsdirektören Hans Lindblad, om de garantiprogram som snabbt sattes upp med hjälp av bankerna, för att stötta företag som fått likviditetsproblem när coronakrisen slog till. 

Bankerna var också snabba att ge allmän amorteringsfrihet till privatpersoner. Om det berättade Göran Stille, vd på Stadshypotek och ordförande i Bankföreningens bolånekommitté.