Aktuellt från Bankföreningen

Svensk regel om ID-kontroll för vissa korttransaktioner tas bort

Baserat på ett lokalt åtagande från 1980-talet har Sverige i det lokala regelverket för Visa och Mastercard haft en regel som kräver att butiken ska genomföra ID-kontroll av kunden för transaktioner över 200 kronor som inte verifieras med PIN-kod. Detta som en kontroll för att säkra att transaktionen genomförs av behörig kortinnehavare. Det lokala åtagandet gjordes av ett antal aktörer på den svenska marknaden inklu­sive Svenska Bankföreningen i samverkan med bland annat Finansdepartementet och dåvarande Bankinspektionen.
  • Har du frågor?

    Frågor besvaras av:

    Lars Rutberg, Svenska Bankföreningen, tfn 08 – 453 44 50 eller

    Daniel Petersson, Card Payment Sweden, tfn 040- 25 07 71

Kortmarknaden har under 2000-talet genomgått en större omvandling. Många trans­aktioner genomfördes tidigare med hjälp av kortens magnetspår och verifiering via kortinnehavarens underskrift. Nu genomförs istället en överväldigande majoritet av transaktioner i butik med kortets chip och verifieras av kortinnehavaren via PIN-kod. Implementeringen av chip och PIN har resulterat i stärkt säkerhet för korttransakt­ioner och även inneburit en enklare och snabbare betalningsprocess för kortinne­havare och butik.

Användning av chip och PIN tillsammans med andra ändringar i regelverken för veri­fiering av betalningar gör att regeln om ID-kontroll inte längre anses relevant. Den svenska regeln kommer därför att tas bort från Visas och Mastercards regelverk från och med oktober 2019. Samtidigt meddelar Svenska Bankföreningen att man anser det underliggande åtagandet från 1980-talet som föråldrat och därmed överspelat.

Vad blir konsekvensen av att regeln tas bort?
Att regeln om ID-kontroll tas bort från Visas och Mastercards regelverk betyder att kortutgivare och kortinlösare aktiva på den svenska marknaden inte längre behöver ta hänsyn till denna regel för kortbetalningar som genomförs på den svenska mark­naden. Samtidigt anser Svenska Bankföreningen att dess medlemmar inte längre är bundna av det underliggande åtagandet från 1980-talet.