Organisation

Styrelsen

Bankföreningens styrelse väljs för en tid av högst tre år. I styrelsen ingår representanter för de olika medlemsföretagen. Styrelsen utser sin ordförande samt Bankföreningens verkställande direktör, som ingår i styrelsen.

ANNIKA FALKENGREN 
Ordförande, SEB
Ordförande sedan 2013

BIRGITTE BONNESEN
Vice ordförande, Swedbank
Ledamot sedan 2016

CASPER VON KOSKULL
Nordea Bank
Ledamot sedan 2015

ANDERS BOUVIN
Handelsbanken
Ledamot sedan 2016

ANN KRUMLINDE
Danske Bank
Ledamot sedan 2012

RIKARD JOSEFSON
Länsförsäkringar Bank
Ledamot sedan 2011

JAN OLSSON
Deutsche Bank
Ledamot sedan 2016

HANS LINDBERG
VD Svenska Bankföreningen
Ledamot sedan 2015

Suppleanter

JAN ERIK BACK, SEB
ANDERS KARLSSON, Swedbank
HEIKKI ILKKA, Nordea Bank
ROLF MARQUARDT, Handelsbanken
JAN ÅSLUND, Danske Bank
KLAS DANIELSSON, SBAB
EIRIK WINTER, Citibank Europe