Penningtvätt

Vad är penningtvätt?

Penningtvätt kan till exempel vara när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det är en internationell företeelse och sker ofta över nationsgränserna.

Penningtvätt kan handla om pengar från narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, rån, bedrägerier, vapenhandel med mera.

Den som vill dölja att pengarna kommer från brottslig verksamhet kan försöka utnyttja banksystemet för att tvätta pengar. Upplägget för penningtvätt kan vara mer eller mindre komplicerat. Det handlar inte bara om kontanta transaktioner, utan även om överföringar och andra tjänster via exempelvis internet och telefon.