Svensk Bankmarknad

Bankerna i Sverige

Universalbanker

Banker som är representerade på större delen av den finansiella marknaden och kan erbjuda alla typer av finansiella tjänster, brukar kategoriseras som universalbanker. Bland dem märks främst de fyra stora bankerna – Nordea, Swedbank, Handelsbanken och SEB. De har tillsammans en stark ställning totalt sett på den svenska bankmarknaden även om marknadsandelarna varierar på olika delmarknader. På inlåningsmarknaden är marknadsandelen för de fyra stora bankerna 63 procent men på de flesta andra delmarknader.

Det finns många likheter mellan de stora bankerna men också olikheter. Det är exempelvis stor skillnad i typ av kunder, prissättning av tjänster och distributionssätt. Därför är det i grunden fel att tala om de fyra stora bankerna som en enhetlig grupp. De konkurrerar med varandra och med övriga banker på marknaden.

På den svenska marknaden har Handelsbanken och Swedbank flest kontor, 462 respektive 305. De flesta banktjänster erbjuds även via internet och till stor del även via mobiltelefon. Det har medfört att kontoren numera i högre grad arbetar med rådgivning och försäljning av bankernas produkter och tjänster.

Nischbanker och utländska banker

Sedan slutet av 1990-talet har såväl de övriga bankaktiebolagen som de utländska bankfilialer tagit marknadsandelar på svenska hushålls inlåning. Banker som Skandiabanken, Länsförsäk­ringar Bank och Ikano Bank etablerade sig som telefon- och internetbanker i mitten av 1990-talet och ICA Banken i början av 2000-talet. De är i huvudsak fortfarande inriktade på privatkundsmarknaden. Ett flertal av de senast tillkomna bankerna är ursprungligen värdepappersbolag och är främst inriktade på värdepappershandel och förvaltning, till exempel bankerna Avanza och Nordnet.

En annan kategori av nya banker har tidigare verkat som kreditmarknadsbolag, till exempel Volvofinans Bank och Marginalen Bank.

De utländska bankernas närvaro i Sverige är väsentlig framförallt genom Danske Banks med cirka 40 kontor. Utländska banker kan inom vissa segment, till exempel invest­ment banking, ha betydande marknadsandelar.

Sparbanker

De fristående sparbankerna och sparbanksaktiebolagen är verksamma på lokala eller regionala marknader. Sparbankerna och sparbanksaktiebolagen har en marknadsandel på drygt 10 procent av hushållsinlåningen. De fristående sparbankerna hade 167 kontor i slutet av 2013, vilket motsvarar cirka 10 procent av Sveriges 1 822 bankkontor.

Inlåning från allmänheten, 2014

   Swedbank    20 procent
   Handelsbanken    17 procent
   Nordea    14 procent
   SEB    12 procent
   Övriga bankaktiebolag    24 procent
   Sparbanker    7 procent
   Utländska banker    3 procent
   Övriga institut    3 procent

Källa: SCB

Uppdaterad februari 2015.