Svensk Bankmarknad

Betalningar

Betalinstrument

Vid sidan av mindre kontantbetalningar sker praktiskt taget alla betalningar i Sverige genom förmedling av bankerna eller kontokorts­före­tagen. De vanligaste betalinstrument­en är olika former av betalkort och elektroniska gireringar. Flertalet av betalningarna är kopplade till transaktionskonton i bankerna. På transaktionskonton registreras bland annat löne­in­sätt­nin­gar, uttag i bankomater, kortköp och automatiska överföringar.

Elektroniska betalningar

Under de senaste decennierna har pappers­baserade betalningar som blankettgirer­ingar, checkar och kassabetalningar i snabb takt ersatts av olika former av elektroniska betalningar. Exempelvis har användningen av olika former av betalkort ökat från cirka 100 miljoner transaktioner i mitten av 1990-talet till cirka 2 400 miljoner transaktioner under 2013. Samtidigt har användningen av checkar i princip upphört.

Antalet elektroniska girobetal­ningar, främst via internet, har ökat kraftigt samtidigt som antalet gire­ringar med pappers­baserade blanketter minskat. Enligt en undersökning från PTS 2012 betalade 79 procent av personer över 15 år räkningar via internetbank. I de yngre åldersgrupperna (upp till 34 år) är det 96 procent som betalar sina räkningar via internet. Samtidigt uppgick andelen som brevledes betalar med bank- och postgiro till 12 procent.

En betalningsform som ökat under senare år är e-faktura. Med e-faktura kommer räkningen direkt i elektronisk form till kundens internetbank med alla nödvändiga uppgifter för godkännande och betalning. Under 2013 utgjorde e-faktura till privatpersoner 21 procent av alla privatpersoners girobetalningar över internet och uppgick till 83 miljoner stycken.

Mobila betalningar

I slutet av 2012 lanserades den mobila betalningstjänsten Swish, som innebär att man med en app i mobilen kan göra överföringar i realtid mellan privatpersoner. Det enda man behöver veta är mottagarens mobilnummer. Swish är ett samarbete mellan Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB samt Swedbank och Sparbankerna. Det är öppet för fler banker och finansiella institut att ansluta sig till det gemensamma regelverket.

Girosystem

Det finns två olika girosystem i Sverige. Bank­girot ägs gemensamt av bankerna medan Plus­girot ägs av Nordea. Båda dessa konkurrerande system är tekniskt avancerade och klarar av att snabbt och säkert utföra en stor mängd betal­ningar. Girosystemen hanterar en rad olika betalningstransaktioner, till exempel intenetbetalningar, banköverföringar, kontoinsättningar samt girobetalningar via blanketter och internet.

Uttagsautomater

Det svenska systemet med uttagsautomater är också väl utbyggt med cirka 3 237 automater. År 2013 gjordes 236 miljoner uttag på i genomsnitt ungefär 950 kronor i dessa auto­mater. Systemet används på ett rat­io­nel­lt sätt i och med att alla bankers bank­omater kan användas av i princip samtliga bank­kunder.

Användning av kort, checkar o uttagsautomater

(miljoner transaktioner)

       1995       2005         2013
   Kortbetalning         101         970        2 398
   Kort uttagsautomater         281         231           236
   Checkar           46             1              0

Källa: Sveriges Riksbank

Uppdaterad i februari 2015.