Att bli bankkund

Att bli bankkund

För att bli kund i en svensk bank måste du kunna identifiera dig. Du behöver också förklara varför du behöver ett bankkonto. Här får du vägledning om vilken information banken behöver från dig när du besöker ett bankkontor.

Identifiering

Om du har ett svenskt personnummer
Du måste, som huvudregel, kunna identifiera dig med en giltig svensk identitetshandling.

Om du saknar svenskt personnummer

  1. Du måste kunna identifiera dig med ett giltigt nationellt pass eller annan identitetshandling som visar ditt medborgarskap. Observera att banken kan komma att begära att du även presenterar andra handlingar.
  2. Om du saknar giltig identitetshandling ska du med andra handlingar kunna visa vem du är och ditt medborgarskap.
  3. Du måste lämna uppgifter om din adress.

Behov av bankkonto

Du måste kunna förklara varför du behöver ett bankkonto och hur du kommer att använda kontot. Det kan vara för att sätta in din lön eller annan ersättning, betala hyra eller att spara. Banken kan också komma att ställa andra frågor till dig för att få mer kunskap om dig som kund.

Rätt till bankkonto…

Möjligheten att få tillgång till ett bankkonto står i princip öppen för alla, det vill säga alla oavsett medborgarskap. Med ett bankkonto menas att du ska ha möjlighet att sätta in dina pengar på ett konto som omfattas av insättningsgarantin. Banker, och vissa andra finansiella företag, är därför skyldiga att ta emot insättningar från var och en.

…men, i vissa fall måste banken neka dig att öppna konto

Banken får inte öppna konto:

  • om banken inte kan identifiera dig på ett säkert sätt
  • om banken bedömer att den information som du lämnar om varför du vill öppna ett konto inte är tillräcklig
  • om banken genom att öppna ett konto bryter mot någon lagregel eller annan föreskrift.

Banken får också neka dig ett konto om du tidigare varit ohederlig mot banken.

Tänk på att …

  • du måste kunna förstå och kunna svara på bankens frågor. Du måste också kunna förstå den information som du får från banken
  • om du behöver någon som översätter åt dig bör du ta med en sådan person till mötet
  • banken kommer att fråga var dina pengar kommer från
  • banken kan komma att ställa ytterligare frågor eller ställa andra krav.

       

Uppdaterad den 6 september 2016.