Penningtvätt

Känn din kund

Bankföreningen har tillsammans med Finansbolagens Förening tagit fram en broschyr med riktlinjer för de återförsäljare som samarbetar med banker och finansbolag och genom särskilda återförsäljare- eller leverantörssamarbeten förmedlar finansbolagsprodukter (främst leasing och avbetalning). Den innehåller bland annat en checklista på de åtgärder som återförsäljaren måste genomföra vid identifiering av kund.

Finansbolag och banker måste enligt lagen mot penningtvätt ha information om sina kunder. Kraven gäller för alla finansiella företag, men också för andra företag som omfattas av penningtvättslagen, till exempel revisorer, mäklare, advokater, skatterådgivare och alla företag som säljer varor för mer än motsvarande 15 000 euro kontant.

Uppgifter måste hämtas in om alla kunder, så att ställa frågor till en enskild kund innebär inte på något sätt att denne är misstänkt för penningtvätt. Finansbolagen och bankerna är skyldiga att ha uppgifter om kunden för att vid en eventuell framtida förfrågan från behörig myndighet kunna lämna uppgifter om kunder och transaktioner.

De här kraven har sin grund i internationella överenskommelser för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism och införs i de flesta länder. För det fall kunden har en hög politisk post eller hög befattning inom staten eller om kunden är nära släkting eller känd medarbetare till en sådan person gäller särskilda regler. För svensk del har reglerna sitt ursprung i EU-bestämmelser. En person som inte kan styrka sin identitet eller inte svarar på frågor som syftar till kundkännedom får inte bli kund hos ett finansbolag eller en bank eller de andra företagen som nämns ovan.