Stibor

Meddelanden

 

18 maj 2015

Korrigering av Stiborfixingen T/N 

Stiborkommittén har beslutat att i enlighet med Stiborramverket korrigera Stiborfixingen T/N för onsdagen den 13 maj.

Korrekt Stiborfixing T/N (Tomorrow/Next) för den dagen är -0,288. Korrigeringen görs med anledning av ett operationellt fel där ett minustecken uteblivit.

Stiborkommittén har också beslutat att utreda vilka ytterligare åtgärder som kan införas för att minimera risken för fel i processen för att fastställa Stibor.

Nasdaq kommer i egenskap av beräkningsombud för Stibor att i ett börsmeddelande publicera det korrekta värdet.13 maj 2015

Stiborfixingen för T/N den 13 maj

Onsdagen den 13 maj publicerades Stiborfixingen för T/N till -0,182. Stiborfixingen för T/N den 13 maj skulle ha varit -0,288. Avvikelsen, vilken beror på ett operationellt fel där ett minustecken uteblivit, utreds vidare och kommer att tas upp i Stiborkommittén.