Ingen analys bakom nya bankregler


Regeringen har föreslagit att banker och andra finansiella företag inte ska kunna dra av ränteutgifter på efterställda skulder som får ingå i kapitalbasen. Det anges två övergripande skäl till förslaget. Det ena är att regeringen anser att efterställda skulder och eget kapital bör behandlas skattemässigt lika. Det andra skälet från regeringen är att den finansiella stabiliteten stärks eftersom bankerna får incitament att i högre utsträckning välja eget kapital.

Det är anmärkningsvärt att regeringen kan dra en sådan slutsats eftersom analysen är mycket kortfattad och inte närmare diskuterar hur den finansiella stabiliteten påverkas. Det skriver Bankföreningens vd Hans Lindberg på DI Debatt. (2016-05-24)

                                                                            

                                                                                 Läs hela debattartikeln i DI

Åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering

Information om varför banken måste ställa frågor och om personer i politisk utsatt ställning. Ladda hem fakta-blad eller beställ broschyrer.

Att bli bankkund

Faktablad om vilken information banken behöver från dig när du vill vill bli kund i banken.