Ytterligare skärpning av kapitalkrav ger lägre BNP

 

Den 28 november träffades Baselkommittén för att diskutera förslag på nya kapitaltäckningsregler. Samtidigt presenterade Bankföreningen en rapport från analysföretaget Copenhagen Economics, som gjort beräkningar på vad ytterligare skärpta kapitalkrav kan få för följder på svensk ekonomi. Beräkningarna visar att de regeländringar som kallas Basel IV kan få betydande negativa effekter på svensk BNP. 

– Sverige har redan ett av världens strängaste regelverk för kapitaltäckning på grund av de särkrav som Finansinspektionen tillfört och de svenska bankerna är bäst kapitaliserade i Europa. Att ytterligare öka kapitalkraven får naturligtvis konsekvenser för ekonomin i Sverige, för jobb och tillväxt, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg. 
(2016-11-28)         

                                                                           Läs Copenhagen Economics rapport

                                                                           Läs pressmeddelandet

Åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering

Information om varför banken måste ställa frågor och om personer i politisk utsatt ställning. Ladda hem fakta-blad eller beställ broschyrer.

Att bli bankkund

Faktablad om vilken information banken behöver från dig när du vill vill bli kund i banken.