Nytt faktablad:
Personer i politiskt utsatt ställning

 

Nästa år kommer Sverige att bli granskat av den internationella organisationen Financial Action Task Force (FATF), som har till uppgift att ta fram internationella standarder för bekämpning av bland annat penningtvätt och finansiering av terrorism. År 2012 reviderade FATF sina standarder och däribland utökades kraven på kontroll av personer i politiskt utsatt ställning, så kallade PEP.

 

Mot denna bakgrund revideras även den svenska penningtvättslagen med exempelvis krav på kontroll av såväl svenska som utländska PEP. De nya lagkraven trädde i kraft den 1 augusti 2015. Bankföreningen har tagit fram ett faktablad som bland annat beskriver vilka personer som betraktas som PEP.
Ladda ner faktabladet från Bankföreningens hemsida.

I det senaste numret av Bankfokus beskriver vi vad som sker på penningtvättsområdet inom det närmaste året:

Intensiv period på penningtvättsområdet  

FATF granskar Sverige nästa år  

Effektiv bekämpning av penningtvätt kräver funktionell reglering

(2015-08-01)

                                                                                                                   Läs mer  

Åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering

Information om varför banken måste ställa frågor och om personer i politisk utsatt ställning. Ladda hem fakta-blad eller beställ broschyrer.