Ny bankstruktur till ingen nytta för finansiell stabilitet

 

Bankföreningen anser att EU-förslaget till ny bankstruktur som Ekofin enades om i förra veckan är omotiverat. Men det återstår nu att se vad förslaget innebär för den svenska branschen – slutprodukten är inte klar. Rådet ska förhandla med Europa-parlamentet, sannolikt under hösten, och det kan leda till ändringar.

 

Förslaget till ny bankstrukturreform innebär bland annat att ren egenhandel, så kallad proprietary trading, med undantag för den som sker i statspapper, för större banker måste skiljas av och läggas i separata dotterbolag. Dessutom ska de banker som omfattas delas in i en hög- och en lågriskgrupp. Lågriskgruppen, där de flesta nordiska banker ligger, drabbas inte av uppdelning eller kapitalpåslag. För de flesta innebär det dock omfattande ökad rapportering till Finansinspektionen om trading-verksamheten med ökade kostnader som följd. För banker i högriskgruppen kan förslaget innebära extra kapitalkrav eller att banken måste skilja av sin trading-verksamhet, men bara om tillsynsmyndigheten bedömer att banken tar extrem risk och har dålig riskkontroll.

-  Vi håller med regeringen om bankernas market making-verksamhet måste kunna fortsätta obehindrat – det är viktigt för likviditeten på kapitalmarknaden och för ekonomin, säger Johanna Orth, expert på Bankföreningen. Det är bara ett fåtal banker i Sverige som är market makers och ställer priser. Skulle någon tvingas dela upp banken och helt skilja ut tradingverksamheten kan det vara dåligt för marknadens funktionssätt. (2015-06-25)

                                                                                                                   Läs mer

 Bankföreningen i EU Vi följer och påverkar de aktuella EU-processerna ​