Nyhetsbrev mars 2014
Swedbanks vd Michael Wolf om vikten av att skapa en mer genomtänkt strategi kring bostadfinansiering och byggande. SwedSecs vd Katarina Lidén berättar om de nya licensieringstesten.

Amorteringskulturen stärks hos hushållen


Finansinspektionen presenterade den 10 april sin årliga bolåneunder- sökning, som visar att de svenska hushållens motståndskraft och åter- betalningsförmåga är god. Undersökningen visar också att hushållen i genomsnitt lånar upp till 70 procent av bostadens värde och att amor- teringsbenägenheten fortsätter att öka.

– Vi anser precis som Finansinspektionen att det är viktigt att låne- och amorteringskulturen fortsätter att stärkas. Undersökningen visar att amorteringarna på lån med hög belåningsgrad har ökat från 58 procent till 74 procent på två år, vilket är en positiv utveckling. Genom att vi utvidgar vår amorteringsrekommendation till att gälla lån över 70 procent av bostadens värde och inför individuella amorteringsplaner är vi övertygade om att den positiva trenden stärks, säger Johan Hansing, chefsekonom på Bankföreningen.

Det var i mars i år som Bankföreningen och dess medlemsbanker beslutade att utöka amorteringsrekommendationen till att gälla nya lån med belåningsgrader över 70 procent, jämfört med tidigare 75 procent. Dessutom kommer alla nya bolånekunder från och med halvårsskiftet att få en individuell amorteringsplan från banken.