Nyhetsbrev juni 2014
Finansiell stabi- litet och stärkt konsumentskydd har varit viktiga mål för finansmarknadspolitiken de senaste åren. Alla vinner på att konsumenterna blir mer kunniga och välinformerade. Det säger statssekreterare Johanna Lybeck Lilja i senaste Nyhetsbrevet.

Bolånemarknaden i Sverige


Bankföreningens beskrivning av den svenska bolånemarknaden är nu uppdaterad.

I den framgår bland annat att ökningstakten för utlåning till småhus har minskat medan den har ökat för bostadsrätter. Förklaring till den ökade utlåningen till bostadsrätter är ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter samt att det numera byggs fler bostadsrätter. I Stockholm är denna utveckling markant – andelen bostadsrätter har ökat från 25 procent 1990 till 52 procent 2012.