Korrigering av Stiborfixingen T/N 

 

Stiborkommittén har beslutat att i enlighet med Stiborramverket korrigera Stiborfixingen T/N för onsdagen den 13 maj.

 

Korrekt Stiborfixing T/N (Tomorrow/Next) för den dagen är -0,288. Korrigeringen görs med anledning av ett operationellt fel där ett minustecken uteblivit.

Stiborkommittén har också beslutat att utreda vilka ytterligare åtgärder som kan införas för att minimera risken för fel i processen för att fastställa Stibor. 

Nasdaq kommer i egenskap av beräkningsombud för Stibor att i ett börsmeddelande publicera det korrekta värdet. 2015-05-18

                                                                                                                 Om Stibor