Nyhetsbrev juni 2014
Finansiell stabi- litet och stärkt konsumentskydd har varit viktiga mål för finansmarknadspolitiken de senaste åren. Alla vinner på att konsumenterna blir mer kunniga och välinformerade. Det säger statssekreterare Johanna Lybeck Lilja i senaste Nyhetsbrevet.

Bankernas betydelse för Sverige


"Bankerna kan sägas utgöra motorn i det finansiella systemet. De har en betydande roll för tillväxten i svensk ekonomi och för att öka människors välfärd. De är en viktig del i av samhällets grundläggande infrastruktur."

Bankföreningens broschyr Bankernas betydelse för Sverige beskriver den svenska bankmarknaden och bankernas viktiga roll i samhället. Broschyren kan laddas ner under Läs mer.