Bankfokus i november
Den 4 november tog ECB över huvudansvaret för tillsynen av euroområdets banker. Bank- fokus beskriver byggandet av en bankunion i Europa. Nu måste diskussionen om Sverige ska delta eller inte ta fart, skriver Thomas Östros sitt vd-ord. Möt även riksgäldsdirektör Hans Lindblad, som kan bli ansvarig för statens hantering av banker i kris.

Nytt nummer av Bankfokus:
Historisk dag för Europas banker


Den 4 november är en historisk dag för samarbetet i Europa. ECB tar över huvudansvaret för tillsynen av euroområdets banker. Tillsynsmekanismen, SSM, fyller en viktig funktion för det fortsatta bygget av bankunionen, vilket Bankfokus beskriver i detta nummer.

Sverige står utanför unionen. Nu måste diskussionen om Sverige ska delta eller inte ta fart, skriver Thomas Östros i sitt vd-ord. I det nya numret av Bankfokus möter vi också riksgäldsdirektör Hans Lindblad, som kan bli ansvarig för statens hantering av banker i kris.