Konferens:

Särskild beskattning av den finansiella sektorn – mål och mening 

Bankföreningens skattekonferens den 22 april analyserade skatt och avgift i den finansiella sektorn – svår balansgång mellan intressen. 

Under rubriken ”Särskild beskattning av den finansiella sektorn – mål och mening” täckte konferensen in ett brett perspektiv av bankreglering och särskilda skatter och avgifter för den finansiella sektorn.

Se referat 

Se talarnas presentationer
 
(2016-04-25)
                                                                                          

Åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering

Information om varför banken måste ställa frågor och om personer i politisk utsatt ställning. Ladda hem fakta-blad eller beställ broschyrer.

Att bli bankkund

Faktablad om vilken information banken behöver från dig när du vill vill bli kund i banken.