Svenska storbanker visar motståndskraft i stresstest

 

De fyra svenska storbankerna klarar av ett kraftigt försämrat läge i omvärlden. Det visar det stresstest som Europeiska bankmyndigheten, EBA, gjort av de svenska storbankerna. Det skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande.

Resultatet av EBA:s stresstest presenterades den 29 juli. Testet, som omfattar de 51 största europeiska bankerna, är utformat för att bedöma bankernas motståndskraft vid ett utdraget, negativt omvärldsscenario. Stresstestet visar att de svenska storbankernas motståndskraft mot kraftiga störningar i omvärlden är god. (2016-07-29)

Finansinspektionens kommentar om svenska banker 

Resultatet av EBA:s stresstest 2016

 

Åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering

Information om varför banken måste ställa frågor och om personer i politisk utsatt ställning. Ladda hem fakta-blad eller beställ broschyrer.

Att bli bankkund

Faktablad om vilken information banken behöver från dig när du vill vill bli kund i banken.