Kansliet

Hans Lindberg VD 08-453 44 10
Ann-Christine Öhman VD-assistent 08-453 44 11

Administration

Sophie Steen Administrativ chef, HR och ekonomi 08-453 44 38
Cathrine Bergström Administrativ assistent 08-453 44 21
Maria Thorenius Redovisning 08-453 44 03
Lars Johansson IT- och internservice 08-453 44 35

Information

Lena Barkman Kommunikations- och presschef 08-453 44 48
Bodil Bjerre Sekund Informatör, Bankfokus och EU-nytt 08-453 44 09

Public affairs

Linus Adolphson Chef för samhällskontaker 08-453 44 63
Christopher Hamilton European Affairs 08-453 44 60
Björn Olsson 070-724 91 92

Ekonomi och analys

Johan Hansing Avdelningschef och chefsekonom 08-453 44 42
Rickard Eriksson Ekonomisk analytiker 08-453 44 34
Maria Nilsson Kapitaltäckning 08-453 44 44
Christian Nilsson Statistik och rapportering 08-453 44 41
Jenny Nordgren Finansiell stabilitet 08-453 44 12
Mats Stenhammar Redovisning och revision 08-453 44 43
Jonny Sylvén Kanslichef ASCB (Säkerställda obligationer) 08-453 44 31

Juridik

Tomas Tetzell Avdelningschef och chefsjurist 08-453 44 53
Åsa Arffman Insättningsgaranti, associationsrätt, värdepapper samt penningtvätt 08-453 44 40
Agneta Brandimarti Bostadsjuridik, formulär, finansbolag, hållbarhet och dataskydd 08-453 44 47
Anders Dölling Konsumentfrågor 08-453 44 54
Ulrika Hansson Skatter och insolvens 08-453 44 49

Finansiell infrastruktur

Leif Trogen Avdelningschef 08-453 44 20
Johan Arvidson Betalningar och e-faktura 08-453 44 51
Peter Göransson Operativa risker och säkerhet 08-453 44 25
Lars Rutberg Betalningar och regelverk, clearing och dataclearing, SEPA samt utlandsbetalningar 08-453 44 50
Anne Sundqvist Betalinfrastruktur, SEPA och Stibor 08-453 44 29

Svenska institutet mot penningtvätt, SIMPT

Hanna Wetter 08-453 44 45