Konsultationer

Rekommendation om ersättningsränta till Stibor

Konsultation – Rekommendation om ersättningsränta till Stibor

I konsultationen föreslår Bankföreningen en rekommendation till en fallbacklösning för referensräntan Stibor.

Med en fallback avses här en i finansiella avtal definierad process för vad som sker om någon löptid av, eller hela, Stibor skulle upphöra permanent. Den typ av fallback som följer av rekommendationen är en del i det globala arbete som pågår för att stärka finansiella avtal och utveckla en standardisering för vad som händer om referensräntan i ett avtal upphör.

Kommentarer och synpunkter på förslaget kan lämnas senast den 6 augusti.

Synpunkter lämnas till Bankföreningen på adress: info@swedishbankers.se senast 6 augusti 2021.

Frågor kring konsultationen kan ställas till jonny.sylven@swedishbankers.se.