Konsultationer

Kommentar på konsultation om fallbacks för Stibor

Kommentar – Tidigare konsultation om rekommendation rörande ersättningsränta till Stibor.

I kommentaren tar Bankföreningen upp de svar som inkommit på den tidigare konsultationen (publicerad 2021-05-17), vad vi anser om dessa svar och hur svaren påverkar utformningen av rekommendationen.