Konsultationer

Beställarhandledning för värderingsutlåtande i samband med kreditgivning

Svenska Bankföreningen och Samhällsbyggarna har i samverkan tagit fram en beställarhandledning för utformning av värderingsutlåtanden i samband med kreditgivning. Beställarhandledningen gäller för flerbostadshus, kommersiella fastigheter samt industri- och lantbruksfastigheter.

Syftet med beställarhandledningen är att tillgodose det behov som noterats på marknaden av en gemensam norm för värdeutlåtanden för kreditgivning. En sådan norm skulle ge kreditgivaren bättre möjlighet att sätta sig in i och följa värderarens resonemang och överväganden i samband med kreditprövningar.

Som ett led i framtagandet av beställarhandlingen hålls en öppen konsultation som riktar sig till intressenter på marknaden.

Svar på konsultationen skickas till info@swedishbankers.se, senast 28 september.

Den slutligt beslutade beställarhandledningen kommer att publiceras på Svenska Bankföreningens hemsida efter konsultationstidens utgång.