Konsultationer

Beställarhandledning för utformning av värdeutlåtande i samband med kreditgivning till privatbostäder

Svenska Bankföreningen och Mäklarsamfundet har i samverkan tagit fram en beställarhandledning för utformning av värdeutlåtanden i samband med kreditgivning. Beställarhandledningen gäller privatbostäder och är uppdelad i ett avsnitt som berör småhus, ägarlägenheter och lantbruksfastigheter (som inte avser näringsverksamhet) samt ett avsnitt som berör bostadsrätter.

Syftet med beställarhandledningen är att tillgodose det behov som noterats på marknaden av en gemensam norm för värdeutlåtanden för kreditgivning. En sådan norm skulle ge kreditgivaren bättre möjlighet att sätta sig in i och följa värderarens resonemang och överväganden i samband med kreditprövningar.

Som ett led i framtagandet av beställarhandlingen hålls en öppen konsultation som riktar sig till intressenter på marknaden.

Svar på konsultationen skickas till info@swedishbankers.se, senast 3 april.

Den slutligt beslutade beställarhandledningen kommer att publiceras på Bankföreningens hemsida efter konsultationstidens utgång.