Fyra myter om banksektorn

Fyra myter om banksektorn

I samhällsdebatten finns många och rena myter om bankverksamhet, vilket bidrar till att skadliga och felaktiga slutsatser dras om bankerna och deras förutsättningar att verka på marknaden. Låt oss i stället bistå med fakta och fortsätta bygga en stark och framgångsrik finansiell sektor i Sverige.

Läs mer om myterna här

Myt 1:
”Bankerna har en implicit garanti som innebär att skattebetalarna får betala om en bank får problem”

Myt 2:
”Bankerna gör övervinster”  

Myt 3: 
”Det är dålig konkurrens mellan bankerna” 

Myt 4:
”Bankerna gynnas av momsfriheten”