Debattartiklar

Polisen måste ta över ansvaret för id-handlingar

Det är för lätt att få ett körkort utfärdat. Utländska körkort kan bytas mot svenska utan identitetskontroll. Och med ett körkort kan man få ut ett Bank-ID. Nu måste regeringen agera, skriver Hans Lindberg och Peter Göransson på DI Debatt den 1 juli.

I Sverige utfärdas varje år tre miljoner id-handlingar från fyra olika utfärdare. De största utfärdarna är Transportstyrelsen (körkort) och Polisen (Nationellt id-kort och pass) som tillsammans står för omkring 90 procent medan Skatteverket (id-kort) och bankerna (SIS-kort) står för cirka 5 procent vardera. Kraven för att utfärda en id-handling varierar. Exempelvis kan en person med utländskt körkort få ett svenskt körkort utan att personens identitet har fastställts. Många id-handlingar kan lätt förfalskas och vem som helst kan på ett par minuter hitta erbjudanden på internet om falska svenska legitimationer för några hundralappar.

Utöver utfärdarnas olika krav för att ansöka om en id-handling saknas en funktion för kontroll av id-kort. Att enkelt kunna kontrollera om en id-handling är giltig eller stulen är en förutsättning för att minska identitetsstölder. Bedrägeribrotten kostar samhället mångmiljardbelopp varje år och är ett växande samhällsproblem.

Den största skadan för samhället är dock inte ekonomisk – den är att tilliten i samhället riskerar att urholkas. Ökande oro och risk för terrorattentat understryker behovet av att terrorfinansiering försvåras.

Det kan verka motstridigt att kontrollen av fysiska id-handlingar blir viktigare i takt med ökad digitalisering. Bankerna har dock lagkrav på sig att kontrollera kunders identitet och som Sveriges i särklass största utfärdare av e-legitimationer (Bank-ID) följer ett samhällsansvar. Den fysiska id-handlingen är alltid utgångspunkten för att utfärda en e-legitimation. Samtidigt kvarstår svårigheten att kontrollera en id-handlings äkthet. En erfaren banktjänsteman har i dag svårt att avgöra om en id-handling är äkta eller falsk eftersom förfalskningarna är så skickligt gjorda och kontrollmöjligheterna mot utfärdarna är begränsade.

För att komma till rätta med säkerhetsbrister och de olika kraven för att utfärda en id-handling behöver en nationell gemensam utfärdandeprocess införas – kraven för att utfärda exempelvis ett körkort ska vara de samma som kraven på att utfärda ett pass. Om en gemensam utfärdandeprocess inte kan uppnås så bör antalet utfärdare minskas.  

Mot bakgrund av dessa brister har Brottsförebyggande rådet, Skatteverket och Polisens nationella bedrägericenter efterlyst ett mer samlat grepp om svenska id-handlingar. För bara några veckor sedan presenterades regeringens utredning av bedrägeribrott mot det offentliga. Utredningen pekar på Riksrevisionens och Ekonomistyrningsverkets bedömning som visar att bedrägeribrott mot välfärden kan handla om mellan 10–20 miljarder kronor årligen i förlust för det offentliga. Utredningen landar därför i att regeringen bör vidta åtgärder för att samla utfärdandet av id-handlingar. Utredningen vill "att man tar ett samlat grepp om dessa frågor genom att minska antalet utfärdare av identitetshandlingar och koncentrera ansvaret för utfärdande till en myndighet.” 

Svenska Bankföreningen presenterade redan 2015 en målbild för regeringen avseende svenska id-handlingar. I korthet går den ut på att antalet utfärdare minskas och att Polisen tar det fulla ansvaret i Sverige för att utfärda id-handlingar. Regeringens svar var då att hänvisa till två utredningar: betaltjänstutredningen och utredningen av bedrägeribrott mot det offentliga. Nu har båda utredningarna redovisat sina uppdrag. Det saknas därför skäl för regeringen att inte agera.  

En förändring på det här området är bra för konsumenter, välfärd, handel och banker. Förändringen som behövs är att regeringen ser till att samla ansvaret för utfärdande av id-handlingar till Polisen. Anders Ygeman har redan lovat att se över frågan men ännu har ingenting hänt. När stöd nu även finns i regeringens utredningar, undrar vi vad som fortfarande hindrar honom och regeringen från att agera.

Hans Lindberg
vd, Svenska Bankföreningen

Peter Göransson 
ansvarig Operativa risker, Svenska Bankföreningen