Debattartiklar

Bankerna erbjuder säker e-handel redan idag

Bankerna erbjuder säker e-handel redan idag I Sverige tar vi för givet att vi kan betala vår taxiresa, vårt restaurangbesök eller internetköp med kort, vilket inte är fallet i stora delar av Europa. Sverige har Europas mest utvecklade kortmarknad och vi genomför flest korttransaktioner per capita i hela EU. Bara i år beräknas 3 miljarder kortköp genomföras. Därför är det mycket viktigt att kunderna ska känna sig trygga och säkra när de handlar med kort.

Bankföreningen och dess medlemsbanker delar naturligtvis Jan Olssons syn på behovet att skydda kunderna, banken, handlarna och samhället från de ökande nivåerna av internetbedrägerier. I sammanhanget kan dock nämnas att i jämförelse med övriga Europa har Sverige idag bland de lägsta frekvenserna av bedrägliga köp med kort – genomsnittet i EU är nästan dubbelt så högt som i Sverige.

Vi håller däremot inte med Jan Olsson om att banker eller andra kortutgivare skulle behöva införa en spärr mot osäkra internetbetalningar med kort. Kortindustrin har sedan lång tid tillbaka en säker infrastruktur genom 3D Secure (som kan heta Verified by Visa, MasterCard SecureCode etc, beroende på vilket varumärke kortet har), som möjliggör att kortinnehavaren autentiserar sig på ett säkert sätt innan köpet genomförs. Hur denna autentisering ska gå till har varit upp till varje kortutgivare, vilket har lett till en flora av olika lösningar i världen. Det har gjort att många e-handlare har stängt av sin 3D Secure eftersom de upplever att kunderna inte vet hur de ska bekräfta sin betalning och avbryter köpet. Det gör att ingen autentisering sker för de köpen och det är inget vare sig kunden eller kortutgivaren kan påverka.

Som vi ser det finns det idag ingen anledning för e-handlare att stänga av 3D Secure, då de metoder som allt fler kortutgivare använder för autentisering är både säkra och kundvänliga. Många kortutgivare i Sverige använder Mobilt BankID som kundautentisering, som uppfyller kraven på både kundvänlighet och så kallad stark autentisering.

Vi anser att e-handlare behöver bli bättre informerade om fördelarna med den trygga betalinfrastruktur som 3D Secure erbjuder. Det är nu dags att vi – e-handlare och kortutgivare – gemensamt tar till vara den stora möjlighet som här finns för ett säkert e-handlande för kunderna. E-handlare genom att koppla på 3D Secure, och kortutgivare genom att utveckla sina metoder för kundautentisering så att de är starka, säkra och kundvänliga också för det ökande användandet av e-handel i mobilen.

Den Europeiska Bankmyndigheten (EBA) har nyligen skickat ut ett förslag till ny EUförordning som får effekter på den svenska betalmarknaden. Förordningen är tänkt att träda i kraft i olika steg under 2018. Det innebär att säker e-handel blir obligatoriskt och att handeln måste införa de säkra e-handelsmetoderna. I praktiken ger detta stöd för 3D Secure. Därför bör e-handeln redan nu snabba på utvecklingen att införa säker e-handelsbetalning för att skydda kunderna mot bedrägeriförsök samt sin egen möjlighet att ta betalt. Bankerna har å sin sida redan möjliggjort för att alla kortkunder kan känna sig trygga och säkra när de handlar på internet. 

Leif Trogen
Chef för finansiell infrastruktur, Svenska Bankföreningen