Bankfokus Nr 3, 2019

Digitalisering av bankernas flöden av finansiell information

» Paula Kjellin, digitaliseringsrådgivare på Bankföreningen

Det bankgemensamma arbetet hos Bankföreningen inom digitalisering är brett, bland annat bedrivs studier inom såväl digitalt kundgränssnitt som digitalt gränssnitt mellan olika bankers backoffice. Att effektivisera flödena mellan bankerna skapar i nästa led kundvärde.

Med målet att förenkla bankbytesprocessen genom digitalisering av bankernas backoffice har en bankgemensam kravanalys just startat.

Lösningen ger också möjlighet till andra användningsområden med behov av informationsutbyte mellan banker och/eller myndigheter.

- Bankerna har ett stort engagemang i studierna och ser stora fördelar av samverkan och gemensam digitalisering, säger Paula Kjellin som leder studierna på Bankföreningen.

Studierna visar behovet av samarbete mellan banker, myndigheter och andra aktörer för att optimera effektiviteten i gemensamma processer, såsom bankbyte.   

 

Bankfokus NR 3 • OKTOBER 2 0 1 9