Bankfokus Nr 1, 2017

Hur kan unga lära sig om privatekonomi?

Den 27–31 mars genomförs Money Week i drygt 130 länder. Syftet är att rikta fokus mot barn, unga och privatekonomi. I Sverige genomförs ett stort antal aktiviteter av banker, myndigheter och organisationer.
Elin Helander, kognitionsvetare, (topp) och Charlotta Bay, forskare i ekonomisk kommunikation, är två av gästerna på det lunchseminarium som anordnas av Bankföreningen och bankernas privatekonomer under Money Week.

  Bankföreningen och bankernas privatekonomer inleder veckan med ett lunchseminarium den 27 mars om ungdomars lärande. Kognitionsvetaren Elin Helander kommer att tala om hur vår hjärna fungerar när det gäller långsiktiga beslut om privatekonomi.

Charlotta Bay, forskare i ekonomisk kommunikation, ger sin syn på hur man pratar om ekonomi så ungdomar förstår. Dessutom berättar Sergej Belinski om gamification – hur unga med hjälp av dataspel kan ta till sig ekonomisk kunskap.

Under Money Week anordnar även bankernas privatekonomer tillsammans med Expressen/Dina Pengar en daglig chat. Från tisdag till fredag kommer de att ta upp ämnen som barn och sparande, familjeekonomi och köpa bostad.


Bankfokus NR 1 • MARS 2 0 1 7