Pressmeddelanden

Kommentar till Finansinspektionens förslag till ökade riskvikter för företagsutlåning