Historik

Historik

I november 1879 sammanträffade representanter för 24 av de enskilda bankerna i Sverige och beslut fattades om att inrätta ett syndikat i Stockholm med årliga sammanträden mellan medlemmarna. En kommitté fick i uppdrag att utarbeta närmare förslag till reglemente och den 6 april 1880 bildades De Enskilda Bankernas Syndikat. År 1910 genomgick syndikatet en grundlig omorganisation och Svenska Bankföreningen bildades med ett fast sekretariat.Bankföreningen var fram till mitten av 1980-talet en branschorganisation uteslutande för svenska affärsbanker. År 1986 öppnades föreningen för utländska banker och ett tiotal anslöt sig det året. Under 1991 inträdde de bankägda finansbolagen som medlemmar i föreningen och de bankägda bostadsinstituten kom med 1992.