Lediga tjänster

Juridiska avdelningen söker senior jurist

Vi söker dig som vill arbeta som senior jurist på Juridiska avdelningen

Svenska Bankföreningen är en branschorganisation som idag 31 har medlemsbanker med verksamhet i Sverige. Vi arbetar för en sund utveckling av det svenska bankväsendet, till nytta för bankernas kunder och samhället i stort. Vårt mål är att den svenska banksektorn ska vara kundvänlig, stabil, effektiv och säker.

Bankföreningen företräder bankerna i många bankgemensamma frågor. En viktig uppgift är att delta i samhällsdebatten och sprida kunskap om bankerna och deras viktiga roll för tillväxt och välfärd. Bankföreningen har regelbunden dialog med beslutsfattare i riksdag och regering samt med myndigheter, som Riksbanken och Finansinspektionen. Våra experter deltar ofta som sakkunniga i statliga utredningar och kommittéer. Vi är också aktiva på europeisk nivå genom den europeiska bankföreningen och i nära samverkan med de nordiska och baltiska bankföreningarna.
Mer om oss kan du läsa på www.swedishbankers.se.

 

Vi söker dig som vill arbeta som senior jurist på Juridiska avdelningen

Bankföreningens huvudsakliga verksamhet bedrivs i de tre avdelningarna: Juridik, Finansiell infrastruktur samt Ekonomi & analys.

Juridiska avdelningen har bland annat till uppgift att:

 • Granska och bedöma nationella och internationell lagförslag som berör banker, hypotekbolag och finansbolag samt att utforma yttranden och framställningar i lagstiftningsfrågor.
 • Bevaka juridiska frågor genom deltagande i internationella organ.
 • Delta i av nationella och internationella myndigheter upprättade referensgrupper och utredningsuppdrag.
 • Bidrag till utvecklingen av branschpraxis genom att ge ut branschrekommendationer.

Som bankjurist Du kommer att ansvara för och arbeta med frågor inom skatteområdet men även inom andra rättsområden. Du kommer bland annat att

 • företräda våra medlemmar i den Europeiska Bankföreningen, EBF
 • leda arbetsgrupper med svenska bankexperter och tillsammans med dem analysera regelförslag samt formulera och driva ståndpunkter nationellt och internationellt
 • inta en central roll i den nationella regelprocessen inom aktuella sakområden.

Tjänsten är placerad på Bankföreningens kontor i centrala Stockholm och du rapporterar till chefen för Juridiska avdelningen.

Du bör ha:

 • juristexamen från universitet
 • minst 7 års relevant erfarenhet från arbete i domstol, bank, advokatbyrå, regeringskansliet eller myndighet
 • god förståelse för banksektorn och dess regleringar
 • god kunskap om skatteområdet och intresse för andra rättsområden exempelvis förmyndarskapsområdet, GDPR och IT-juridik
 • erfarenhet från projektledning och att självständigt driva egna ansvarsområden
 • god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Som person är du

 • bekväm i såväl i expertrollen som att samordna andra experter
 • analytisk
 • drivande och initiativtagande; vill se resultat och har hög ambitionsnivå
 • förtroendeingivande, lyhörd och diplomatisk
 • samarbetsorienterad
 • en god kommunikatör; både muntliga och skriftliga presentationer
 • noggrann och ordningsam.

 Du erbjuds en unik möjlighet att få arbeta brett med juridiska frågor som är viktiga - inte bara för bankerna - utan för hela samhället. Du kommer att få en bred kunskap och ett stort nätverk.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Bankföreningen med Stjerna & Partner.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till valter@stjernapartner.se - helst så snart som möjligt då urvalsprocessen sker löpande.