Kansliet
Hans Lindberg VD
Ellen Lagerström VD-assistent
Leif Trogen Rådgivare till VD

Administration

Sophie Steen Administrativ chef, HR och ekonomi
Cathrine Bergström Administrativ assistent
Lars Johansson IT- och lokalansvarig
Linda Matovic Redovisning
Sara Söderlund Receptionen
Maria Thorenius Redovisning

Information

Lena Barkman Kommunikations- och presschef 08-453 44 48
Bodil Bjerre Sekund Informatör, Bankfokus och EU-nytt

Public affairs

Linus Adolphson Chef för samhällskontakter

Ekonomi och analys

Johan Hansing Avdelningschef och chefsekonom
Rickard Eriksson Ekonomisk analytiker
Christian Nilsson Statistik och rapportering
Maria Olin Kapitaltäckning och bostadsjuridik
Mats Stenhammar Redovisning, revision och finansbolag
Jonny Sylvén Arbetsgruppen för alternativa räntor

Juridik

Åsa Arffman Avdelningschef och chefsjurist
Emil Boqvist Värdepapper och kreditrisk samt ASCB
Agneta Brandimarti Dataskydd, formulär och hållbarhet
Jessie Cargill-Ek Konsumentfrågor
Richard Edlepil Skatt- och ställföreträdarfrågor
Sara Ekstrand Penningtvätt och compliance
Hanna Wetter Insolvensfrågor samt kanslichef Simpt hanna.wetter@simpt.se

Finansiell infrastruktur

Henrik Bergman Avdelningschef
Sara Edholm Betalningar, regelverk och standardisering
Peter Göransson Operativa risker och säkerhet
Magnus Jacobson Operativa risker och säkerhet
Paula Kjellin Rådgivare digitalisering
Helena Stjernstedt Betalningar, regelverk och standardisering
Jesper Vesterlund Finansiell infrastruktur

Financial Benchmarks Sweden AB

Anne Sundqvist VD
Tomas Tetzell

Swedish Financial Benchmark Facility (Stibor)

Catharina Hillström VD
Jessica Bishop
Mika Laaja

Svenska institutet mot penningtvätt, SIMPT

Hanna Wetter Kanslichef

Bankinfrastruktur i Sverige AB

Henrik Bergman VD

Tambur – för enklare bostadstillträden

Tomas Österman Verksamhetsutvecklare Tambur