Kansliet

Hans Lindberg VD 08-453 44 10
Ellen Lagerström VD-assistent 08-453 44 11

Administration

Sophie Steen Administrativ chef, HR och ekonomi 08-453 44 38
Cathrine Bergström Administrativ assistent 08-453 44 21
Lars Johansson IT- och lokalansvarig 08-453 44 35
Maria Thorenius Redovisning 08-453 44 03

Information

Lena Barkman Kommunikations- och presschef 08-453 44 48
Bodil Bjerre Sekund Informatör, Bankfokus och EU-nytt 08-453 44 09

Public affairs

Linus Adolphson Chef för samhällskontaker 08-453 44 63
Björn Olsson 08–453 44 75

Ekonomi och analys

Johan Hansing Avdelningschef och chefsekonom 08-453 44 42
Rickard Eriksson Ekonomisk analytiker 08-453 44 34
Christian Nilsson Statistik och rapportering 08-453 44 41
Jenny Nordgren Finansiell stabilitet 08-453 44 12
Maria Olin Kapitaltäckning 08-453 44 44
Mats Stenhammar Redovisning och revision 08-453 44 43
Jonny Sylvén Kanslichef ASCB (Säkerställda obligationer) 08-453 44 31

Juridik

Åsa Arffman Avdelningschef och chefsjurist 08-453 44 40
Agneta Brandimarti Dataskydd, finansbolag, formulär och hållbarhet 08-453 44 47
Jessie Cargill-Ek Konsumentfrågor 08-453 44 04
Sara Ekstrand Penningtvätt, bostadsjuridik och compliance 08-453 44 01
Ulrika Hansson Skatter och insolvens 08-453 44 49
Therese Mårtensson ASCB (kansliet för säkerställda obligationer), värdepapper och kreditrisk 08-453 44 16

Finansiell infrastruktur

Leif Trogen Avdelningschef 08-453 44 20
Henrik Bergman Biträdande avdelningschef 08-453 44 02
Johan Arvidsson Betalningar och e-faktura 08-453 44 51
Peter Göransson Operativa risker och säkerhet 08-453 44 25
Paula Kjellin Rådgivare digitalisering 08-453 44 74
Lars Rutberg Betalningar och regelverk, clearing och dataclearing, SEPA samt utlandsbetalningar 08-453 44 50

Stibor

Anne Sundqvist Stibor 08-453 44 29
Tomas Tetzell Stibor 08-453 44 53

Svenska institutet mot penningtvätt, SIMPT

Hanna Wetter 08-453 44 45

Betalningsregelverk i Sverige AB

Jenny Winther VD 070-648 92 99

Banksamordning Tambur – för smartare bostadstillträden

Tomas Österman Verksamhetsutvecklare Tambur 08- 453 44 05