Aktuellt från Bankföreningen

Beställarhandledning för värdeutlåtande för kreditgivning till privatbostad

Svenska Bankföreningen och Mäklarsamfundet har tagit fram en beställarhandledning för utformning av värderingsutlåtanden i samband med kredit- givning till privatbostad. Handledningen gäller privatbostäder och är uppdelad i ett avsnitt som berör småhus, ägarlägenheter, lantbruks- fastigheter (som inte avser näringsverksamhet) och ett avsnitt som berör bostadsrätter. Syftet är att tillgodose behovet av en gemensam norm för värdeutlåtanden för kreditgivning. En sådan norm skulle ge kreditgivaren bättre möjlighet att sätta sig in i och följa värderarens resonemang och överväganden i samband med kreditprövningar.