Money Week 2020

Money Week 2020

Money Week är ett årligt initiativ som främjar kunskap i privatekonomi över hela världen, som i år infaller den 23-27 mars. Under Money Week genomförs Money Quiz i hela Europa - en tävling för ungdomar mellan 13 och 15 år. Syftet är att förbättra kunskaperna i privatekonomi, matematik, cybersäkerhet och samhällskunskap. Svenska Bankföreningen arrangerar även i år det svenska mästerskapet, som i år kommer att pågå från den 2 mars till och med den 27 mars. Två elever från den vinnande klassen får representera Sverige i Europafinalen i Bryssel den 28-29 april.

Money Quiz

Alla högstadieklasser i Sverige välkomnas att vara med och tävla i Money Quiz. Tävlingen lockade förra året tusentals ungdomar i 25 europeiska länder och i det svenska mästerskapet deltog över 1 000 elever.

Tävlingen genomförs på internetplattformen Kahoot! i två steg.

  1. Först det svenska mästerskapet, som pågår mellan den 2 och 27 mars, där klasser eller enskilda skolelever tävlar mot varandra i hela Sverige via Kahoot!. Den klass som snabbast svarar rätt på frågorna utses till vinnare i landet.

  2. Två elever från den vinnande klassen får delta i Europafinalen 28-29 april i Bryssel. Vinnarna får ett pris till sin klass och äran att vara europeiska mästare i privatekonomi i Money Quiz 2020. Svenska Bankföreningen gör det möjligt för den nationella vinnaren att delta i Europafinalen och betalar kostnaden för resa och logi för två elever och en medföljande vuxen (lärare eller förälder).

OBS! Tävlingsfrågorna är neutrala och det förekommer ingen produkt eller företagsreklam.

Så här anmäler man sig

Alla elever mellan 13 och 15 år är välkomna att vara med att tävla.

Allt som behöver göras är att läraren uppger följande uppgifter i ett e-mail som skickas till moneyweek@swedishbankers.se

Namn:
e-mail adress:
Skolnamn:
Klassnamn:
Kommun:

När uppgifterna är lämnade skickas en länk för att delta i tävlingen via Kahoot!

Länken är aktiv under tävlingsperioden 2-27 mars 2020. OBS! Länken får endast användas en gång, vilket innebär att varje klass endast får tävla en gång.

Samla klassen, öppna länken och låt klassen tävla som grupp, i par eller individuellt. Det är upp till varje klass att bestämma vilket som är det bästa upplägget. Vinnaren är den klass som får flest korrekta svar på kortast tid. 

Tävlingen behöver dokumenteras genom att läraren tar en bild på den eller de elever som har fått det bästa tävlingsresultatet.  Bilden på poängen mailas därefter till moneyweek@swedishbankers.se. Det är viktigt att det framgår vilken klass det är, skolnamn samt kontaktuppgifter till ansvarig lärare.

Vad är Kahoot!?

Money Quiz genomförs på internetplattformen Kahoot!, som är en gratis tävlingsbaserad utbildningsplattform för lärare och elever. Kahoots spelas bäst i grupp, exempelvis i ett klassrum. Deltagarna besvarar frågorna på sina egna elektroniska enheter, samtidigt som tävlingarna visas på en gemensam skärm som håller ihop lektionen.

Läs mer på www.GetKahoot.com

Besök Kahoots support