Money Week 1

Money Week 1

Den 12-18 mars inföll Money Week 2018 i drygt 130 länder. Syftet var att rikta fokus mot barn, unga och deras kunskaper i privatekonomi. Under veckan anordnades för första gången Money Quiz i hela Europa för ungdomar mellan 13 och 15 år, för att förbättra kunskaperna i privatekonomi, matematik, cybersäkerhet och samhällskunskap. Alla högstadieklasser i Sverige välkomnades att vara med att tävla. Finalen är i Bryssel den 8 maj.

Tävlingen genomförs i två steg.

  1. Först det svenska mästerskapet - 12-18 mars - där klasser eller enskilda skolelever tävlar mot varandra i hela Sverige via Kahoot!. Den klass som snabbast svarar rätt på 15 frågor utses till vinnare i landet.

  2. Två elever från den vinnande klassen får delta i Europafinalen tisdagen den 8 maj i Bryssel. Vinnarna får ett pris till sin klass och äran att vara europeiska mästare i privatekonomi i Money Quiz 2018.

OBS! Tävlingsfrågorna är neutrala och det förekommer ingen produkt- eller företagsreklam.

Svenska Bankföreningen har gjort det möjligt för den nationella vinnaren att delta i Europafinalen och betalar kostnaden för resa och logi för två elever och en medföljande vuxen (lärare eller förälder).

Följande 30 länder deltar i tävlingen: Albanien, Belgien, Bulgarien, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Kroatien, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein,  Litauen, Luxemburg, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige,  Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike .

Vad är Kahoot!?

Kahoot! är en gratis tävlingsbaserad utbildningsplattform för lärare med aktiva elever. Kahoots spelas bäst i grupp, exempelvis en klass. Deltagarna besvarar frågorna på sina egna elektroniska enheter, samtidigt som tävlingarna visas på en gemensam skärm som håller ihop lektionen. Det skapar en ”lägereld” som stimulerar de tävlande att titta upp och fira segrarna tillsammans.

 Besök GetKahoot.com för att lära dig mer.