Stibor

System för visselblåsning

Vi vill säkerställa ett högt förtroende för Stibor. Financial Benchmarks Sweden AB är som administratör av Stibor angelägen om att upprätthålla högt förtroende för Stibor och säkerställa att ramverket för Stibor följs. Du kan bidra till att vi lyckas.

Synpunkter på Stibor kan lämnas via följande kanaler:


Om visselblåsningssystemet för Stibor

Om du har misstankar om att det förekommer allvarliga avvikelser från ramverket är det viktigt för oss att få kännedom om detta för att kunna utreda och göra de förbättringar som kan behövas.

Därför har vi infört ett visselblåsningssystem.

För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten av en extern part, Whistleblowing Centre. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordsskyddad. Alla rapporter behandlas konfidentiellt.

Innan du fyller i en rapport bör du läsa ”Riktlinjerna för visselblåsningssystemet för Stibor”. Där finns all information om vad som kan anmälas, hur anmälan hanteras och hur visselblåsningssystemet fungerar.