Stibor

Swedish Financial Benchmark Facility tar över beräkningen och administrationen av Stibor

Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF) tog över beräkningen och administrationen av Stibor den 20 april. Överenskommelsen mellan SFBF och Svenska Bankföreningens dotterbolag Financial Benchmarks Sweden (FBS) aviserades i ett pressmeddelande den 24 oktober 2019.

Swedish Financial Benchmark Facilitys moderbolag, GRSS (Global Rate Set Systems Ltd) har djup kunskap om liksom erfarenhet av benchmarks och den nya lagstiftning, Benchmarkförordningen (BMR), som avser bland annat referensräntor. GRSS är beräkningsombud för europeiska Euribor och för norska Nibor. De är, genom nationella dotterbolag, auktoriserad administratör enligt BMR för danska Cibor och för tjeckiska Pribor.

EU-kommissionen har beslutat att Stibor är ett så kallat kritiskt referensvärde i Sverige. Enligt Benchmarkförordningens övergångsbestämmelser ska kritiska benchmarks ha anpassats till den nya lagstiftningen före utgången av 2021.

SFBF ansvarar för att lämna in en ansökan om auktorisation enligt Benchmarkförordningen till Finansinspektionen. GRSS-gruppen har under ett noggrant anbudsförfarande visat att de är väl kvalificerade att vägleda Stibor genom en auktorisationsprocess. Om en auktorisation inte skulle beviljas återgår ansvaret för Stibor till FBS.

Med GRSS erfarenhet ser Bankföreningen och FBS med tillförsikt fram emot en fortsatt trygg och transparent administration av Stibor genom GRSS svenska dotterbolag SFBF.

Med anledning av att SFBF tar över beräkningen av Stibor kommer också distributionen av Stibor fixing att hanteras genom SFBF.

För mer information om hur Stibor data kan erhållas hänvisas till www.swfbf.se.