Stibor

Stiborkommittén

Stiborkommittén består av representanter för samtliga Stiborbanker. Bankföreningens styrelse utser ledamöter och personliga suppleanter för dessa. Kommittén utser inom sig en ordförande och en vice ordförande. Mandatperioden är två år och kan förlängas.

Ledamöter i Stiborkommittén

Peder Hagberg, SEB, ordförande
Ulf Jakobsson, Swedbank, vice ordförande
Christoffer Møllenbach, Danske Bank
Martin Rydin, Länsförsäkringar Bank
Kim Skov Jensen, Nordea
Fredrik Jönsson, SBAB
Thomas Åhman, Svenska Handelsbanken
Irma Rosenberg, fd vice riksbankschef

Suppleanter i Stiborkommittén

John-Arne Wang, SEB
Per Tunestam, Danske Bank
Hanna Öberg, Länsförsäkringar Bank
Henrik Rahm, Nordea
Nils Rydberg, SBAB
Lene Putten, Svenska Handelsbanken
Johan Stefenson, Swedbank
Tomas Ernhagen, chefsekonom, Fastighetsägarna Sverige

Observatörer

David Forsman, Riksbanken
Peter Danielsson, Nasdaq
Johan Hansing, Bankföreningen
Anne Sundqvist, Bankföreningen
Jonny Sylvén, Bankföreningen
Tomas Tetzell, Bankföreningen