Money Week

Money Week 2018

Den 12-18 mars inföll Money Week 2018 i drygt 130 länder. Syftet var att rikta fokus mot barn, unga och deras kunskaper i privatekonomi. Under denna vecka anordnades för första gången Money Quiz i hela Europa för ungdomar mellan 13 och 15 år, för att förbättra kunskaperna i privatekonomi, matematik, cybersäkerhet och samhällskunskap. Tävlingen lockade tusentals ungdomar i 30 europeiska länder och finalen är i Bryssel. Alla högstadieklasser i Sverige välkomnades att vara med att tävla.

Tävlingen genomfördes i två steg.

  1. Först det svenska mästerskapet där klasser eller enskilda skolelever tävlade mot varandra i hela Sverige via Kahoot!. Den klass som snabbast svarade rätt på 15 frågor utsågs till vinnare i landet.
  2. Två elever från den vinnande klassen deltog i Europafinalen som gick av stapeln den tisdagen den 8 maj i Bryssel. Vinnarna fick 3 000 euro till ett projekt på skolan för att höja kunskapen i privatekonomi och äran att vara europeiska mästare i privatekonomi i Money Quiz 2018.

OBS! Tävlingsfrågorna var neutrala och det förekommer ingen produkt- eller företagsreklam.

Svenska Bankföreningen gjorde  det möjligt för den nationella vinnaren att delta i Europafinalen och betalade kostnaden för resa och logi för två elever och en medföljande vuxen (lärare eller förälder).

Tävlingen genomfördes i följande 30 länder: Albanien, Belgien, Bulgarien, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Kroatien, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein,  Litauen, Luxemburg, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige,  Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike .

Vad är Kahoot!?

Kahoot! är en gratis tävlingsbaserad utbildningsplattform för lärare med aktiva elever. Kahoots spelas bäst i grupp, exempelvis en klass. Deltagarna besvarar frågorna på sina egna elektroniska enheter, samtidigt som tävlingarna visas på en gemensam skärm som håller ihop lektionen. Det skapar en ”lägereld” som stimulerar de tävlande att titta upp och fira segrarna tillsammans.

 Besök GetKahoot.com för att lära dig mer.