Lagar & regelverk

Avgiftsinformation

Bankerna kommer vid sidan om sina vanliga prislistor och årsredovisningar att lämna EU-standardiserad avgiftsinformation i enlighet med EU:s nya betalkontodirektiv. Sverige kan behålla sin inarbetade bankbytesrutin.

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har tagit fram ett förslag till EU-standardiserad avgiftsinformation. Kring sommaren 2017 ska förslaget godkännas av EU-kommissionen och sedan har medlemsstaterna nio månader på sig att genomföra informationskraven. Den svenska regeringen kommer i en förordning att bestämma datum från när informationen ska lämnas.

En förteckning med avgiftsinformation över de vanligast förekommande tjänsterna kommer att finnas att tillgå för konsumenterna så att de kan jämföra bankernas erbjudanden. Finansinspektionen kommer med avstamp i EU:s standardiserade terminologi att besluta vilka tjänster som ska ingå i svenska bankers avgiftsinformation.

Årligen kommer konsumenterna att få en EU-standardiserad redovisning av vilka kostnader de haft för tjänster kopplade till sina betalkonton.   

Bankföreningen välkomnar tydlig konsumentinformation

På ett allmänt plan välkomnar Bankföreningen tydlig konsumentinformation. Bankkunderna ska lätt kunna få en överblick över sina tjänster. Därför har Bankföreningen aktivt arbetat med praktiska synpunkter till regeringen, Finansinspektionen och EBA på de nya informationsdokumenten.

Problemet med standardiserad EU-information är att den inte alltid passar svenska förhållanden. Terminologin som blir obligatorisk att använda kan upplevas tung. Det blir viktigt att Finansinspektionen i sina kommande föreskrifter anpassar listan med tjänster till svenska förhållanden och att det kommer att finnas tillräckligt utrymme för bankerna att förklara vad som ingår i olika tjänster eftersom konsumenter annars riskerar jämföra äpplen och päron när de tittar på olika bankers prislistor.

EBA verkar - när man tog fram EU-standarderna - inte ha reflekterat över att många svenskar har flera betalkonton eller delar konto vilket riskerar leda till att stora mängder papper skickas till bankkunderna och försvåra överblicken. Eftersom bankerna måste ställa om sina datasystem för att samla in och sammanställa informationen enligt EU-standarderna krävs framförhållning.