Konto- och clearingnummer

Konton- och clearingnummer

För att kunna delta i Bankgirot, Riksbankens RIX-system eller Svenska Bankföreningens Dataclearingsystem, krävs ett clearingnummer. Det är ett identitetsbegrepp för en bank eller annat institut som deltar, direkt eller indirekt, i ett betalningssystem och därmed agerar på den svenska marknaden för betalningar.

Bankföreningen ansvarar för regelverket och en bank eller annat institut kan efter ansökan tilldelas en clearingnummerserie, som vanligen består av en serie om tio nummer. Själva clearingnumret består av fyra siffror.

Den ursprungligen tanken med clearingnummer var att varje bankkontor skulle ha ett eget clearingnummer, så att ett särskilt bankkontor kunde identifieras. Detta för att man skulle kunde identifiera till vilken bank och bankkontor en betalning skulle skickas till. Men genom tillkomsten av nya banktjänster, såsom internet- och telefonbanker har kopplingen till bankkontor försvunnit.

Det finns i princip två olika kontotyper i Sverige:

  • Typ 1 som består av 11 siffror, där bankens clearingnummer utgör en del av kontonumret (till exempel för SEB, 5XXX- XX XXX XX).

  • Typ 2 är den äldre kontotypen och där ingår inte clearin​gnumret i kontot. Detta konto kan bestå av allt från 5 till 11 siffor. Det är framför allt Handelsbanken, Nordea och Swedbank, inklusive de fristående sparbankerna, som har byggt upp sin kontostruktur på detta sätt. Bankföreningen strävar dock efter en ökad standardisering på den svenska marknaden och tillåter sedan drygt 15 år tillbaka endast kontotyp 1 för nya banker.