Finansiell infrastruktur

Svenska transformationsprogrammet

Svenska Bankföreningens dotterbolag Bankinfrastruktur i Sverige AB har en ny webbplats. Här hittar du information om Svenska transformationsprogrammet.

Svenska transformationsprogrammet är en överenskommelse för den svenska betaltransformationen mellan P27, Svenska Bankföreningen, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank, Länsförsäkringar, Skandia och DNB.

Syftet är att möjliggöra transformationen från befintlig betalningsinfrastruktur till den nya planerade betalningsinfrastrukturen.

Uppdraget är att genomföra transformationen till den nya planerade betalningsinfrastrukturen med hög nivå av operationell stabilitet, säkerhet och effektivitet. Programkontoret (PMO) inom Svenska transformationsprogrammet möjliggör detta genom att hjälpa de aktörer som är med i programmet att följa och exekvera på PMO Transformationsplan som ägs av Transformationskommittén (TC).

Läs mer på 

BSAB | Transformationsprogrammet (bankinfrastruktur.se)