ISO 20022 UNIFI

ISO 20022 UNIFI

Universal financial industry message scheme, UNIFI, är en internationell standard för utveckling av finansiella meddelanden enligt en standardiserad XML syntax. Standarden fokuserar på kommunikation mellan banker/finansiella institut samt mellan bank och kund.

Standarden beskriver en metod för utveckling av nya finansiella meddelanden, registreringsprocessen samt det “bibliotek”, vilket innehåller UNIFI meddelanden och dess komponenter.

UNIFI/ISO 20022 består av fem delar:

 • Part 1: Overall methodology and format specifications for inputs and output from the ISO 20022 Repository
 • Part 2: Roles and responsibilities of the registration bodies
 • Part 3: ISO 20022 modeling guidelines (Technical Specification)
 • Part 4: ISO 20022 XML design rules (Technical Specification)
 • Part 5: ISO 20022 reverse engineering (Technical Specification)

Standarden underhålls av Standard Evaluation Groups (SEG), bestående av områdesexperter (till exempel inom betalningar, värdepapper). SEG står under överseende av en Registration Management Group – bestående av representanter från ISO-röstberättigade länder.

Det finansiella biblioteket administreras och underhålls av UNIFI’s Registration Authority – SWIFT.

CGI Common Global Implementation

Globalt gemensamt arbete för att standardisera betalnings- och rapporteringsfiler enligt ISO 20022 utförs inom CGI – Common Global Implementation. CGI’s hemsida upprätthålls av Swift. 

CGI är organiserat genom tre arbetsgrupper:

 • WG 1 Betalningar och statusmeddelanden
 • WG 2 Kontoutdrag, Debet- och Kreditavier
 • WG 3 Autogiro

Gemensam tolkning av ISO 20022

Bankföreningens medlemmar - Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank - har tagit fram en gemensam tolkning av följande CGI-baserade meddelanden.

 • PAIN 001: Betalningsuppdrag kund till bank
 • PAIN 002: Statusmeddelande bank till kund
 • CAMT 052: Kontoutdrag intradag bank till kund
 • CAMT 053: Kontoutdrag bank till kund
 • CAMT 054: Debet- och kreditavi bank till kund