Betalningar

ISO 20022 UNIFI

Universal financial industry message scheme, UNIFI, är en internationell standard för utveckling av finansiella meddelanden enligt en standardiserad XML syntax. Standarden fokuserar på kommunikation mellan banker/finansiella institut samt mellan bank och kund.

Standarden beskriver en metod för utveckling av nya finansiella meddelanden, registreringsprocessen samt det “bibliotek”, vilket innehåller UNIFI meddelanden och dess komponenter.

UNIFI/ISO 20022 består av fem delar:

 • Part 1: Overall methodology and format specifications for inputs and output from the ISO 20022 Repository
 • Part 2: Roles and responsibilities of the registration bodies
 • Part 3: ISO 20022 modeling guidelines (Technical Specification)
 • Part 4: ISO 20022 XML design rules (Technical Specification)
 • Part 5: ISO 20022 reverse engineering (Technical Specification)

Standarden underhålls av Standard Evaluation Groups (SEG), bestående av områdesexperter (till exempel inom betalningar, värdepapper). SEG står under överseende av en Registration Management Group – bestående av representanter från ISO-röstberättigade länder.

Det finansiella biblioteket administreras och underhålls av UNIFI’s Registration Authority – SWIFT.

CGI Common Global Implementation

Globalt gemensamt arbete för att standardisera betalnings- och rapporteringsfiler enligt ISO 20022 utförs inom CGI – Common Global Implementation. CGI’s hemsida upprätthålls av Swift. 

CGI är organiserat genom tre arbetsgrupper:

 • WG 1 Betalningar och statusmeddelanden
 • WG 2 Kontoutdrag, Debet- och Kreditavier
 • WG 3 Autogiro

Gemensam tolkning av ISO 20022

Bankföreningens medlemmar - Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank - har tagit fram en gemensam tolkning av följande CGI-baserade meddelanden.

 • PAIN 001: Betalningsuppdrag kund till bank
 • PAIN 002: Statusmeddelande bank till kund
 • CAMT 052: Kontoutdrag intradag bank till kund
 • CAMT 053: Kontoutdrag bank till kund
 • CAMT 054: Debet- och kreditavi bank till kund