Betalningar

Ny webbplats för Bankinfrastruktur i Sverige AB

Den 24 augusti lanserade Svenska Bankföreningens dotterbolag - Bankinfrastruktur i Sverige AB (BSAB) - en ny webbplats. Den innehåller information om de omfattande samverkansprojekt som pågår med att skapa en ny gemensam modern, funktionell och hållbar bankinfrastruktur.

På den nya webbplatsen BSAB | BSAB startsida (bankinfrastruktur.se) presenteras innovationer och utvecklingen av regelverk och infrastruktur som möter de nya behoven.

Utveckling och förvaltning av bankinfrastrukturen, där svenska banker samverkar tillsammans med andra aktörer på marknaden, är ständigt pågående. Du kan nu följa och ta del av detta arbete på den nya webbplatsen, där vi samlar all tillgänglig information och uppdaterar vartefter arbetet fortskrider. Navet utgör för närvarande fem verksamhetsområden med inriktning på digitalisering och innovation:

- Svensk betalinfrastruktur förvaltar bland annat regelverken för konto- och clearingnummer - (svenskt nationellt kontonummer och IBAN) samt olika överenskommelser för att transaktioner mellan olika banker och betalinstitut ska fungera effektivt.

- Svenska transformationsprogrammet är ett omfattande arbete som innebär överflyttning från den nuvarande svenska betalinfrastrukturen till en ny betalinfrastruktur baserad på gemensamma nordiska betalregelverk.

- Flödet för Finansiell Information (FFI), är ett stort projekt som har inriktningen att informationsutbyte mellan banker samt mellan banker och andra aktörer, till exempel myndigheter, ska kunna ske digitalt på ett enkelt och säkert sätt.

- Tambur – tillträdesportalen är ett samverkansprojekt där BSAB samordnar bankernas arbete tillsammans med fastighetsmäklarna med den digitala plattformen för enkla och snabba fastighetsöverlåtelser.

- Hållbar byggbransch är ett initiativ som syftar till att skapa sunda förutsättningar och motverka brottslighet genom gemensamma villkor för kreditgivningen. Det är ett samverkansprojekt mellan ett antal banker och marknadens aktörer inom byggsektorn.