Betalningar

Svenska Transformationsprogrammet

En ny styrmodell för den svenska betaltransformationen, Svenska transformationsprogrammet, har fastställts för transformation av produkter och tjänster på den svenska betalmarknaden.

De vägledande principerna för denna styrmodell har fastställts utifrån följande kriterier:

  • En styrmodell måste tillämpas med relevanta intressenter som deltar i transformationen.
  • Öppenhet och involvering av relevanta intressenter.
  • Rätt kompetens måste användas för att styra och driva implementering och transformation;

Den nordiska visionen bibehålls, prioriteras och kommuniceras konsekvent med hänsyn till marknadens behov. Ett visst utrymme finns för lokal anpassning och funktionalitet. Transformationsprogrammet ansvarar bland annat för transformationsplanen hålls, att tillhandahålla en transformationsmanual samt en kommunikationsplan och strategi.

Transformationsmanual till banker

Programkontoret och Bankföreningen har tagit fram en manual för hur den svenska transformationen kommer att ske med tidplan, milstolpar, produkter, riskhantering, med mera.

Om du inte har fått manualen och tillhör någon av bankerna i Transformationsprogrammet - Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank, Länsförsäkringar, Skandia och DNB - ber vi dig att antingen vända dig till din representant i Transformationsprogrammet eller till programledaren/projektledaren för transformationen i din bank.

För de banker som inte tillhör Transformationsprogrammet och önskar ta del av Transformationsmanualen ber vi er att skicka ett mejl om begäran till info@transformationprogram.se för att erhålla ett exemplar i pdf.