Betalningar

Svenska Transformationsprogrammet

En ny styrmodell för den svenska betaltransformationen, Svenska transformationsprogrammet, har fastställts för transformation av produkter och tjänster på den svenska betalmarknaden.

Svenska Transformationsprogrammet är en överenskommelse om en styrmodell för den svenska betaltransformationen mellan P27, Svenska Bankföreningen, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank, Länsförsäkringar, Skandia och DNB.

Principerna för styrmodellen har fastställts utifrån kriterierna:

  • En styrmodell måste tillämpas tillsammans med de relevanta intressenter som deltar i transformationen
  • Öppenhet gentemot och involvering av relevanta intressenter
  • Rätt kompetens måste användas för att styra och driva implementering och transformation

Den nordiska visionen prioriteras och kommuniceras konsekvent med hänsyn till marknadens behov men det skall finnas ett visst utrymme för lokal anpassning och funktionalitet.

Syftet med Svenska Transformationsprogrammet är att möjliggöra transformationen från befintlig betalningsinfrastruktur till den nya planerade betalningsinfrastrukturen. Uppdraget är att genomföra transformationen till den nya planerade betalningsinfrastrukturen med hög nivå av operationell stabilitet, säkerhet och effektivitet. Programkontoret (PMO) inom Svenska Transformationsprogrammet möjliggör detta genom att hjälpa de aktörer som är med i programmet att följa och exekvera på PMO Transformationsplan som ägs av Transformationskommittén (TC).

PMO inom Transformationsprogrammet ansvarar bland annat för transformationsplanen hålls, att tillhandahålla en transformationsmanual, en kommunikationsplan och strategi samt övervaka och utvärdera risk.

Syftet med PMO Business Change Management

Syftet med Business Change Management är att utveckla och övervaka PMO Transformationsplan, inklusive en transformationsplan för Autogiro och Bankgirots e-Faktura. Dessa planer är inkluderade i PMO Transformationsmanual som även den är Business Change Managements ansvar att hålla uppdaterad.

Syftet med PMO Risk Management

Syftet med PMO Risk Management är att identifiera, utvärdera, mitigera, övervaka och rapportera om risker relaterade till PMO Transformationsplan.

Syftet med PMO Communication Management

Syftet med PMO Communication Management är att utveckla och hålla PMO Communication Guidelines uppdaterade och koordinerade med PMO Transformationsplan. PMO Communication Management koordinerar, planerar och exekverar den kommunikation som behövs med rätt information i rätt format genom de rätta kanalerna till de rätta målgrupperna vid rätt tidpunkt.

Att erhålla PMO-dokument

Tillhör ni någon av bankerna i Transformationsprogrammet: Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank, Länsförsäkringar, Skandia och DNB och vill ta del av PMO Transformation Manual, PMO Risk List eller PMO Kommunikationsguide, så vänd er till er representant i Transformationsprogrammet eller till programledaren/projektledaren för transformationen i din bank.

Ni som tillhör banker utanför Transformationsprogrammet och önskar ta del av något eller alla PMO-dokument ber vi skicka ett mejl om begäran till info@transformationprogram.se så får ni veta hur ni går tillväga för att erhålla ett exemplar i pdf av det eller de dokument ni önskar ta del av.