Betalningar

Frågor & svar

 1. Vad är P27?
 2. Behöver jag som företagskund göra förändringar i mina system om P27 implementeras?
 3. När kommer jag som företagskund bli påverkad av de nya formaten om P27 implementeras?
 4. Vad behöver jag som ERP-leverantör att tänka på inför transformationen av den nya planerade betalningsinfrastrukturen?
 5. För mig som ERP, vad blir det för skillnad mot tidigare om P27 implementeras?
 6. Blir det nya filformat?
 7. Vad händer med Bankgirot om P27 implementeras?
 8. Flyttas alla tjänster samtidigt, eller hur planeras transformationen att genomföras?
 9. Hur ska filkommunikationen med Bankgirot ske under övergångsperioden om P27 implementeras?
 10. Hur kommer Bankgirot kommunicera förändring av sina tjänster?
 11. Hur länge kan min bank använda de gamla formaten?
 12. Kan en kund skicka en betalningsfil direkt till P27 (den nya planerade betalningsinfrastrukturen)?
 13. Kan ISO-formaten variera beroende på vilken bank olika kunder använder?
 14. Måste alla betalningar som initierats av en bankkund ha IBAN som mottagare?
 15. Kommer jag kunna betala till ett Bankgironummer/Plusgironummer (Alias) i framtiden?
 16. När ska man vända sig till banken gällande den nya planerade betalningsinfrastrukturen?
 17. Var hittar jag mer information om Transformationsprogrammet?
 18. Hur ser planen för Autogiro ut?
 19. Hur ser planen för Bankgirots e-faktura ut ?
 20. Vad är NPC Schemes?
 21. Vilka skillnader mot SEPA standarden har beslutats?
 22. Vad är skillnaden mellan dagens betalningsinfrastruktur och den planerade nya betalningsinfrastrukturen?

Vad är P27?

För allmän information om P27 hänvisar vi till www.nordicpayments.eu.
För specifika frågor från banker om P27 och den nya planerade betalningsinfrastrukturen hänvisar vi till implementation@nordicpayments.eu

Behöver jag som företagskund göra förändringar i mina system om P27 implementeras?

Det beror på om man har byggt egna lösningar för filhantering eller om man skickar sina filer via en ERP-leverantörs tjänster.

För dig som har byggt en egen filhantering så kommer den att påverkas. Det är också troligt att bankerna kommer att tillhandahålla konverteringsverktyg för detta. Hur du kommer att påverkas, behöver du ha en dialog med dina banker om. Information ges av respektive bank.

När kommer jag som företagskund bli påverkad av de nya formaten om P27 implementeras?

Den planerade transformationen till den nya betalningsinfrastrukturen och nya standarder och format kommer inte ske på en gång. Arbetet planeras för att genomföra en så effektiv transformation som möjligt med bibehållen operationell stabilitet med minsta möjliga störning för kunder. När de första betalningstransaktionerna processas via den nya planerade betalningsinfrastrukturen kommer vissa kunder att påverkas. Hur stor påverkan det blir beror på vilka kanaler kunden använder sig av idag.

Företag som använder fil för att initiera alla typer av betalningar inkl. lönebetalningar, är de som kommer att påverkas mest. De flesta banker kommer att övergå till ISO format alternativt erbjuda konvertering. Vanligtvis hanteras detta genom att företagets ERP-leverantör uppdaterar ERP-systemet. Kunder som har byggt egna systemlösningar behöver däremot anpassa sin systemlösning till att hantera den nya standarden.

Vad behöver jag som ERP-leverantör att tänka på inför transformationen av den nya planerade betalningsinfrastrukturen?

Information om varje banks erbjudande ges av respektive bank.

För mig som ERP, vad blir det för skillnad mot tidigare om P27 implementeras?

Filkommunikation och format sker direkt mot respektive bank.

Blir det nya filformat?

’Den planerade nya betalningsinfrastrukturen baserar sig på XML ISO20022, exakt vad banken erbjuder för format får du veta genom att kontakta din bank,

Information ges av respektive bank.

Vad händer med Bankgirot om P27 implementeras?

Det vet vi inte i dagsläget. P27 AB har ansökt om att förvärva Bankgirot. Innan förvärvet kan slutföras ska det godkännas av EU-kommissionen. P27 ska även genomgå en ägarprövning av Finansinspektionen. Enligt uppgifter från P27 beräknas förvärvet kunna slutföras under det första kvartalet 2021.

Flyttas alla tjänster samtidigt, eller hur planeras transformationen att genomföras?

Transformationen till den nya betalningsinfrastrukturen planeras att genomföras successivt enligt olika milstolpar som finns i den Transformationsplan som har tagits fram. Bankernas tjänster som baseras på NPC Schemes och Bankgirots tjänster väntas existera parallellt så att transformationen till den planerade nya betalningsinfrastrukturen kan göras på ett tryggt och säkert sätt. Bankgirot stänger inga tjänster innan marknaden är redo – däremot planerar Bankgirot för en ansvarsfull avveckling av de gamla tjänsterna som kan starta när marknaden är redo, om det då inte finns något behov av dessa tjänster längre. Bankgirots nuvarande uppdrag är att garantera stabiliteten i befintlig betalningsinfrastruktur tills sista transaktionen är genomförd enligt Transformationsplanen.

Hur ska filkommunikationen med Bankgirot ske under övergångsperioden om P27 implementeras?

P27s och Bankgirots tjänster kommer under en övergångsperiod att fungera parallellt så att transformationen till den planerade nya betalningsinfrastrukturen kan göras på ett tryggt och säkert sätt. Respektive bank väljer, baserat på den möjligheten, i vilken utsträckning och hur länge de vill fortsätta erbjuda filkommunikation direkt mellan företag och Bankgirot. Bankgirot kommer att erbjuda filkommunikation med slutkunder så länge bankerna väljer att erbjuda det till sina kunder.

Hur kommer Bankgirot kommunicera förändring av sina tjänster?

Bankerna ansvarar för kommunikation till sina kunder

Hur länge kan min bank använda de gamla formaten?

Information ges av respektive bank.

Kan en kund skicka en betalningsfil direkt till P27 (den nya planerade betalningsinfrastrukturen)?

Nej, alla betalningsfiler med betalningsinformation går via respektive bank.

Kan ISO-formaten variera beroende på vilken bank olika kunder använder?

Information om ISO-format ges av respektive bank.

Måste alla betalningar som initierats av en bankkund ha IBAN som mottagare?

Nej, det kommer fortfarande att vara möjligt att ange Alias (Bankgiro- samt Plusgironummer) såväl som nationellt kontonummer (clearingnummer och kontonummer) som betalningsmottagare.

Kommer jag kunna betala till ett Bankgironummer/Plusgironummer (Alias) i framtiden?

Ja, det kommer fortfarande att vara möjligt att ange Alias (Bankgiro- samt Plusgironummer).

När ska man vända sig till banken gällande den nya planerade betalningsinfrastrukturen?

Det kan vara bra att vända sig till banken i god tid för att få information om de planerade förändringarna.
Information ges av respektive bank.

Var hittar jag mer information om Transformationsprogrammet?

https://www.swedishbankers.se/fraagor-vi-arbetar-med/betalningar/ny-nordisk-betalningsinfrastruktur/
https://www.nordicpaymentscouncil.org

Hur ser planen för Autogiro ut?

Transformationsplanen innehåller för närvarande inte någon Transformationsplan för Autogiro. För närvarande har en arbetsgrupp bildats för att utreda hur en Transformationsplan för Autogiro kan komma att se ut. Programkontoret kommer att kommunicera om detta när arbetsgruppen har kommit längre i sitt arbete

Hur ser planen för Bankgirots e-faktura ut ? 

Transformationsplanen innehåller för närvarande inte någon Transformationsplan för Bankgirots e-faktura. För närvarande har en arbetsgrupp bildats för att utreda hur en Transformationsplan för Bankgirots e-Faktura kan komma att se ut. Programkontoret kommer att kommunicera om detta när arbetsgruppen har kommit längre i sitt arbete. 

Vad är NPC Schemes?

NPC har i nuläget publicerat två regelverk; NPC Credit Transfer Scheme (publicerad i december 2019) och NPC Instant Credit Transfer Scheme (publicerad i februari 2020). Dessa regelverk är uppsättningar av regler, metoder och formatbeskrivningar för att uppnå interoperabilitet för bank-till-banköverföringar för svenska och danska kronor, antingen som så kallade batchbetalningar eller realtidsbetalningar. Regelverken är skrivna på en konceptuell nivå och till dessa finns olika implementationsguider samt rekommendationer kopplade. Regelverken bygger på och är väldig lika de regelverken för betalningar som European Payments Council (EPC) tillhandahåller för euro inom Single Euro Payment Area (SEPA) och meddelandeformatet ISO 20022.

Vilka skillnader mot SEPA standarden har beslutats?

 • Bankerna och betalinstitut kan ansluta sig till någon eller båda valutorna (svenska kronor, SEK, respektive danska kronor, DKK) samt till ett eller flera scheman
 • Bankerna och betalinstitut kan välja om de avser att ta emot gränsöverskridande betalningar eller inte
 • Utöver IBAN som definierar ett mottagarkonto, kan även ett Alias/Proxy användas av kunden och kommer i dessa fall att vidarebefordras till mottagarbanken i ett nytt separat attribut (AT-25)
 • Den nya nordiska regelverken gör det möjligt att skicka betalningar med ERI (Extended Remitted Information) och betalningar utan ERI i samma fil för de banker valt att acceptera ERI samt erbjuder tjänster som gör det möjligt. De underliggande beloppen i en ERI-betalning kommer att valideras mot det totala beloppet för betalningsmeddelandet. I en ERI-betalning kan kreditfakturor ingå – totalbelopp måste överstiga 0,00 SEK
 • Obligatorisk validering av de strukturerade referenserna OCR- samt RF-referenserna
 • Teckenuppsättning tillåter skandinaviska tecken och @
 • Beloppen kan ha upp till 11 siffror (9 siffror för SEPA-betalningar)
 • Vissa skillnader i användning av Local Instrument, Charge Bearer och Service Level

Vad är skillnaden mellan dagens betalningsinfrastruktur och den planerade nya betalningsinfrastrukturen?

Den planerade nya betalningsinfrastrukturen avser betalningar konto-till-konto i svenska och danska kronor för både icke-tidskritiska betalningar (vanliga betalningar) och realtidsbetalningar.

För bankerna skulle fördelarna omfatta exempelvis lägre drift-, underhålls- och utvecklingskostnader när det blir färre clearingsystem att hålla i drift och underhålla. Den planerade nya betalningsinfrastrukturen skapar dessutom bättre förutsättningar för innovation och utveckling av nya betalningsprodukter och -tjänster.

För kunder skulle fördelarna omfatta förenklad hantering av gränsöverskridande betalningar och tillgång till nya snabbare och innovativa betalningslösningar.

De nya regelverken kommer att bli obligatoriska för de banker och betalningsinstitut som valt att bli medlemmar i det nya nordiska regelverksbolaget Nordic Payments Council (NPC) att följa för kontoöverföringar mellan banker, oavsett hur betalningen initieras av betalaren. Till skillnad mot dagens betalningsinfrastruktur, där ansvaret för regelverken ligger på flera olika parter, kommer regelverken för den nya planerade betalningsinfrastrukturen att styras gemensamt genom Nordic Payments Council, NPC. Vissa funktioner, som att göra betalningar till alias, kommer att finnas kvar på den svenska marknaden, medan andra funktioner kan potentiellt komma att avvecklas. Exempel på funktioner som kan komma att försvinna i den nya planerade betalningsinfrastrukturen är bilder på manuella inbetalningskort samt värdeavier i fysisk form.P27 är fortfarande i en preliminär fas och etableringen av tjänster är beroende av regulatoriska godkännanden. Ingen implementering av P27:s system kommer att ske innan alla nödvändiga tillstånd är inhämtade. Alla banker, företag och andra betalningsintressenter väljer själva om de vill vara en del av den planerade transformationen.