Betalningar

IBAN och svenskt nationellt kontonummer

Svenska Bankföreningens dotterbolag Bankinfrastruktur i Sverige AB har en ny webbplats. Här hittar du information om IBAN och nationellt kontonummer.

Redan idag används IBAN, vid till exempel en SEPA betalning, och i den framtida betalningsinfrastrukturen ska också IBAN användas i interbankledet. Utgångspunkten för att kunna skapa ett IBAN är ett svenskt nationellt kontonummer som baseras på definitionen av den svenska kontonummerstrukturen* där checksiffran (ibland kallad kontrollsiffra) krävs och detta hanterar de svenska bankerna som utför kontoöverföringar idag.

På webbplatsen (länken nedan) hittar du en kortfattad beskrivning hur ett IBAN tas fram.

BSAB | IBAN och svenskt nationellt kontonummer (bankinfrastruktur.se)