E-faktura

E-faktura

Allt fler företag skickar sina fakturor elektroniskt till fakturamottagare, vare sig det rör sig om till andra företag eller privatkunder. Det är miljövänligt och billigare än pappersfakturor. Bankerna har en självklar roll som förmedlare av e-fakturor. Bankföreningen koordinerar samarbetet mellan bankerna.

Bankerna har erbjudit e-faktura till privatkunder sedan andra halvan av 1990-talet och som en generell tjänst till företagskunder sedan början av 2000-talet.

För företagen är hanteringen av e-fakturor billigare än den för pappersfakturor, inte minst för att den går att automatisera i högre grad. Den går också snabbare och är säkrare, bland annat minskar risken för bluffakturor. För privatpersoner är den ett enkelt sätt att ta emot räkningarna på. Alla vinner dessutom på att miljön skonas.

Bankföreningens arbete

Bankerna samarbetar för att kunna utväxla e-fakturor mellan sig, så att företag och privatpersoner bara ska behöva ha en bankkontakt oavsett vilken bank motparten har. Bankföreningen koordinerar samarbetet som handlar om att utveckla och förvalta regelverk och riktlinjer samt gemensamma filformat.

Bankföreningen bevakar och deltar därtill nationella och internationella arbetsgrupper kring standardisering av e-faktura, så som Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA) och SIS/ISO.

Arbetet i EU

Sverige och övriga nordiska länder ligger långt framme på e-fakturaområdet. Men även i övriga Europa är man på gång. EU-kommissionen offentliggjorde i december 2010 sin plan för att främja elektronisk fakturering inom EU. I planen tydliggörs att e-faktura har stor potential att spara tid och pengar för europeisk handel. E-faktura är därför en viktig del av den "Digitala agendan för Europa 2020".

De viktigaste frågorna att lösa på EU-nivå är enligt kommissionen framtagandet av ett enhetligt legalt ramverk, gemensam standard och interoperabilitet över gränserna. Kommissionen har bildat ett centralt EU-organ för e-fakturafrågor och har beslutat att det även ska finnas nationella forum i de enskilda länderna. I Sverige är det NEA, Nätverket för elektroniska affärer, som är det nationella forumet.