Arbetsgruppen för alternativa räntor

Konsultationer

Konsultationerna är öppna för alla som vill lämna synpunkter. Svaren offentliggörs inte men de kommer att ha stor betydelse för arbetsgruppens arbete. Svaren kommer att användas i rapporterna. Om respondenten inte vill ha med sina svar i arbetsgruppens rapporter måste det framgå.

Svaren och eventuella frågor skickas via e-post till Svenska Bankföreningen: info@swedishbankers.se.