Arbetsgruppen för alternativa räntor

Konsultationer

Konsultationerna är öppna för alla som vill lämna synpunkter. Svaren offentliggörs inte men de kommer att ha stor betydelse för arbetsgruppens arbete. Svaren kommer att användas i rapporterna. Om respondenten inte vill ha med sina svar i arbetsgruppens rapporter måste det framgå.

Svaren och eventuella frågor skickas via e-post till Svenska Bankföreningen: info@swedishbankers.se. 

Konsultation 1: Definition av alternativ referensränta
Konsultationsperioden inleds den 8 april och avslutas den 30 april.
Länk till konsultationen

Svar skickas till : info@swedishbankers.se

Frågor om konsultationen kan ställas till Jonny Sylvén via e-post: jonny.sylven@swedishbankers.se