Arbetsgrupp alternativa räntor

Kontaktperson

Har du frågor om Arbetsgruppen för alternativa räntor, kontakta:

Jonny Sylvén
Svenska Bankföreningen
jonny.sylven@swedishbankers.se
Tfn: 08-453 44 31