Arbetsgrupp alternativa räntor

Konsultationer

  • Frågor om konsultationen?

    Frågor om konsultationen kan ställas till Jonny Sylvén via e-post: jonny.sylven@swedishbankers.se

Konsultationerna är öppna för alla som vill lämna synpunkter. Svaren offentliggörs inte men de kommer att ha stor betydelse för arbetsgruppens arbete. Svaren kommer att användas i rapporterna. Om respondenten inte vill ha med sina svar i arbetsgruppens rapporter måste det framgå.

Svaren och eventuella frågor skickas via e-post till Svenska Bankföreningen: info@swedishbankers.se. 


Konsultation 1: Definition av alternativ referensränta 

Konsultationsperioden inleddes den 8 april och avslutades den 30 april 2019.
Länk till konsultationen

Sammanställning av svar och kommentarer
Länk till svar och kommentarer på konsultationen

Beslut om definitionen
Länk till Definition av ränta: Beslut

Konsultation 2: Övergångsfrågor

Konsultationsperioden inleddes den 30 september och avslutades den 15 november 2019.
Länk till konsultationen

Slutsatser om konsultation 2
Länk till slutsatserna

Konsultation 3: Publicerad ränta

Konsultationsperioden inleddes den 18 oktober och avslutas den 15 november 2019.
Länk till konsultationen
Länk till tidsserien

Konsultation 4: Fixingprocessen

Konsultationsperioden pågår mellan 18 november och den 9 december 2019.
Länk till konsultationen

Slutsatser om konsultation 4
Länk till slutsatserna