Arbetsgrupp alternativa räntor

Arbetsgruppen för alternativa räntor

Arbetsgruppen för alternativa räntor (AGAR) bildades i december 2018 och arbetar med att ta fram ett komplement och/eller alternativ till Stibor. Syftet är främst att ta fram en kort ränta i linje med dem inom andra valutaområden, som till exempel SONIA för GBP, SOFR för USD och ESTER för EUR.

Arbetsgruppen ska även se över om en kort alternativ ränta kan ersätta Stibor eller om det behövs ytterligare en referensränta. Den eller de nya räntorna ska kunna fungera både som ersättning och som komplement till Stibor.

Arbetsgruppen består av Stiborbankerna - Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SBAB Bank, SEB och Swedbank. I gruppen ingår även Finansinspektionen, Riksbanken, Riksgälden och Svenska Bankföreningen som observatörer.

Arbetsgruppens rekommendationer kring alternativa räntor ska presenteras senast under det fjärde kvartalet 2019. Samtliga delbeslut inför den slutliga rekommendationen ska föregås av konsultationer. Arbetsgruppen har löpande en dialog med ett flertal referensgrupper.

Arbetsgruppen arbetar i projektform och målet är att vara klara i slutet av året med en eller flera rekommendationer om hur de alternativa räntorna ska hanteras.

Om du vill komma i kontakt med arbetsgruppen så sker det via e-post till Svenska Bankföreningen: info@swedishbankers.se