Bankföreningen och konsumenterna

Oanande möjligheter

Tiderna förändras och vi lever i en värld där den digitala utvecklingen går snabbt framåt. Det är positivt och skapar oanade möjligheter för människor i vardagen. Det för med sig effektivitet och enkelhet när vi söker och får information, umgås och håller kontakt med varandra. Ett område som många fortfarande anser vara svårt och krångligt handlar om digitala banktjänster. Idag står ungefär en miljon människor i Sverige utanför centrala tjänster som BankID och/eller Swish.
  • Har du frågor?

    Om du har frågor kontakta gärna:

    Anders Dölling, projektledare, Svenska Bankföreningen,  08-453 44 54 eller anders.dolling@swedishbankers.se

Svenska Bankföreningen och Sparbankernas Riksförbund tar nu initiativ till ett projekt med syftet att nå dem som i första hand redan är uppkopplade men känner tvekan att göra sina bankärenden digitalt. Projektet lanseras vecka 8. 

Allt fler skaffar smart mobil, läser tidningen på nätet och använder sociala medier och nyfikenheten att testa nytt ökar även när det gäller digitala banktjänster. Många vill kunna göra ärenden enkelt, närsomhelst och varsomhelst. Men att ändra rutiner och komma igång är lättare sagt än gjort. Det finns många frågor. Vad är egentligen BankID? Hur gör man en betalning via mobilen? Är det säkert? 

Vi vill svara på dessa frågor och berätta om de möjligheter exempelvis BankID öppnar för kontakter med bland annat myndigheter, apotek och bank. Om säkerheten; att internet- och mobilbanken håller en hög säkerhetsnivå, och vad som är viktigt att tänka på när man använder BankID.

 Som ett första steg lanseras ett nav för information och inspiration i form av en webbplats för dem som är nyfikna men ännu inte tagit steget att hitta nya vägar till banken. Här ska även anhöriga, bankanställda, seminarieledare på olika organisationer och andra kunna hitta material som de kan använda i kontakten med dem som behöver stöd och uppmuntran.

 ”Oanade möjligheter” ska motivera fler till att komma igång och se nyttan med det nya. På många sätt kan detta förändra och förenkla vardagen och livet för fler - oanade möjligheter väntar.

Håll utkik efter mer information inom kort!