Bankföreningen och konsumenterna

Oanade möjligheter – ska inspirera fler in i den digitala världen

Den digitala utvecklingen går snabbt och har blivit en naturlig del i vår vardag. Ett område som en del fortfarande anser vara svårt och krångligt är digitala banktjänster. I dag står nästan 1 miljon människor i Sverige utanför centrala digitala tjänster. Svenska Bankföreningen och Sparbankernas Riksförbund har därför tagit initiativ till en gemensam informationssatsning för att motivera fler att ta steget in i den nya digitala världen.

Allt fler människor skaffar smart mobil, läser tidningen på nätet och använder sociala medier och nyfikenheten att testa nytt ökar även när det gäller digitala banktjänster. Många vill kunna göra ärenden enkelt, närsomhelst och varsomhelst. Men att ändra rutiner och komma igång är lättare sagt än gjort. Det finns många frågor. Vad är egentligen BankID? Hur gör man en betalning via mobilen? Är det säkert? 

Informationskampanjen "Oanade möjligheter" handlar om att inspirera och motivera de som är uppkopplade men som ännu inte tagit steget till att använda digitala banktjänster. Syftet är att hjälpa fler att förenkla sin vardag genom framförallt BankID och Swish.

För att svara på frågor och berätta om de möjligheter som exempelvis BankID öppnar för kontakten med myndigheter, apotek och banker finns webbplatsen:

www.oanade-möjligheter.se

Webbplatsen samlar nyttig och viktig information och ska motivera fler till handling. Här kan även anhöriga och andra kunna hitta material som de kan använda för att hjälpa dem som behöver stöd och uppmuntran.

I samband med att den nya webbplatsen lanserades i februari 2018 lanserades även en digital kampanj med olika annonsfilmer i sociala medier och främst Facebook.

Det har även tagits fram en informationsfolder med information och tips som förenklar vardagen. Den finns att ladda ner här.