Svensk Bankmarknad

Kreditmarknadsföretag

Bland kreditmarknadsbolagen är bostadsinstituten den största gruppen. Övriga kreditmarknadsföretag utgörs av finansbolag samt företags- och kommunfinan­sierande institut.

Finansbolag

Se också särskilt avsnitt om finansbolag

Företags- och kommunfinansierade företag

Företags- och kommunfinansierande företag inriktar sin verksamhet på vissa delar av näringslivet eller på utlåning till kommuner. De finansierar verksamheten genom att ge ut obligationer, certifikat och reverser.

Störst är Kommuninvest som är en sammanslutning av ett antal kommuner och lämnar krediter till sina medlemmar. Näst störst är statligt ägda Svensk Export­kredit (SEK), som är specialiserat på krediter till svenska exportföretag.

De 10 största kreditmarknadsföretagen (i gruppen övriga)

   Balansomslutning för de 10 största kreditmarknadsföretagen, 
   december 2015 (mdr)

  Kommuninvest i Sverige     341
  Svensk Exportkredit     280
  Handelsbanken Finans        44
  Nordea Finans Sverige       44
  Volkswagen Finans Sverige       33
   Hoist Kredit       17
   Wasa Kredit       16
   Entercard Sverige       11
   Toyota Material Handling Europe Rental       10
   Svenska Skeppshypotekskassan        7
   Summa 10 största     804

   Totalt övriga kreditmarknadsföretag

    878

Källa: Sveriges Riksbank

Uppdaterad i april 2017