Statistik och rapporter

Rapport om den svenska bolånemarknaden

I den senaste rapporten Bolånemarknaden i Sverige  2022 konstateras att bostadspriserna länge har varit stigande men att den högre inflationen och de ökande bostadsräntorna under 2022 har lett till sjunkande priser för både bostadsrätter och småhus under senare tid.

Bolån utgör en betydande del av kreditstocken i Sverige och är en viktig beståndsdel i hushållsekonomin för många privatpersoner med bostadslån.

I den årliga rapporten Bolånemarknaden i Sverige beskrivs den aktuella utvecklingen kring bolån och bostadsbyggande och hur det har utvecklats sig över tiden. Hushållens skuldsättning beskrivs översiktligt tillsammans med de åtgärder som genomförts för att motverka hög skuldsättning. Slutligen ges en överblick över bolåneinstitutens viktigaste upplåningsformer.