Statistik och rapporter

Kortbetalningarnas betydelse i samhället (2014)

Kort har utvecklats från att inledningsvis ha varit en nischprodukt till att bli det dominerande betalningsinstrumentet i Sverige. Kortbetalningar är dominerande inom såväl fysisk handel, resor som online-handel. Den främsta förklaringen till denna utveckling är de stora fördelar som kort erbjuder i jämförelse med andra betalningsmedel.

Korten erbjuder stora kundfördelar för både kort- användare och handeln:

  • Trygghet - en kortbetalning ger en garanti som totalt saknas till exempel vid kontantbetalning.

  • Låga kostnader - kort är ett effektivt betalnings-sätt ur samhällets synvinkel i jämförelse med alternativen (framförallt kontantbetalningar).

  • Tillgänglighet - kort används globalt av 4 miljarder kunder från 200 länder och korten kan användas i över 35 miljoner butiker.

  • Tidsbesparande - enkelt att använda och tids- besparande för både kund och handel.

  • Samhällsfördelar - korten ger också betydande fördelar för samhället genom att bidra till färre transporter, lägre rånrisker och minskad svart ekonomi.

Kortens goda egenskaper är resultatet av en kontinuerlig utveckling som har varit möjlig genom att aktörerna i branschen har och fortsatt verkar i full konkurrens med möjlighet att få lönsamhet på investeringar i till exempel säkerhet och utveckling av nya tjänster. Kortsystemet har därför en unik förmåga att anpassas till ny teknik och nya handelsplatser, något som borgar för en fortsatt positiv utveckling.

Sverige har en i jämförelse med många andra länder en utvecklad kortindustri med hög effektivitet och stark konkurrens. Det finns en rad missuppfattningar om kort, bland annat att konkurrensen är svag med få aktörer och att handeln har för höga kostnader för kortbetalningarna. I Sverige finns 30 kortutgivare och 10 inlösenföretag som arbetar i full konkurrens.